Obsah

Zpravodaj Rohatecká obec

 

Zpravodaj Rohatecká obecPeriodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Rohatec, řídí redakční rada při OÚ Rohatec. Od roku 2011 vychází každé dva měsíce nákladem 900 kusů. 

Reklama ve zpravodaji Rohatecká obec je možná za poplatek: 

  - půl strany A4           200,- Kč 

  - čtvrt strany A4         100,- Kč 


Uzávěrka vždy k poslednímu lichého měsíce.

 

Rohatecká obec - r. 2018

Rohatecká obec 4/2018 Staženo: 256x

Rohatecká obec 3/2018 Staženo: 317x

Rohatecká obec 2/2018 Staženo: 446x

Rohatecká obec 1/2018 Staženo: 428x

Rohatecká obec - r. 2017

Rohatecká obec 6/2017 Staženo: 618x

Rohatecká obec 5/2017 Staženo: 511x

Rohatecká obec 4/2017 Staženo: 577x

Rohatecká obec 3/2017 Staženo: 944x

Rohatecká obec 2/2017 Staženo: 527x

Rohatecká obec 1/2017 Staženo: 578x

Rohatecká obec - r. 2016

Rohatecká obec 6/2016 Staženo: 292x

Rohatecká obec 5/2016 Staženo: 183x

Rohatecká obec 4/2016 Staženo: 216x

Rohatecká obec 3/2016 Staženo: 258x

Rohatecká obec 2/2016 Staženo: 212x

Rohatecká obec 1/2016 Staženo: 203x

Rohatecká obec - r. 2015

Rohatecká obec 6/2015 Staženo: 191x

Rohatecká obec 5/2015 Staženo: 257x

Rohatecká obec 4/2015 Staženo: 196x

Rohatecká obec 1/2015 Staženo: 218x

Stránka