Obsah

Zpravodaj Rohatecká obec

 

Zpravodaj Rohatecká obecPeriodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Rohatec, řídí redakční rada při OÚ Rohatec. Od roku 2011 vychází každé dva měsíce nákladem 900 kusů. 

Reklama ve zpravodaji Rohatecká obec je možná za poplatek: 

  - půl strany A4           200,- Kč 

  - čtvrt strany A4         100,- Kč 


Uzávěrka vždy k poslednímu lichého měsíce.

 

Rohatecká obec - r. 2018

Rohatecká obec 3/2018 Staženo: 205x

Rohatecká obec 2/2018 Staženo: 307x

Rohatecká obec 1/2018 Staženo: 390x

Rohatecká obec - r. 2017

Rohatecká obec 6/2017 Staženo: 514x

Rohatecká obec 5/2017 Staženo: 483x

Rohatecká obec 4/2017 Staženo: 539x

Rohatecká obec 3/2017 Staženo: 857x

Rohatecká obec 2/2017 Staženo: 490x

Rohatecká obec 1/2017 Staženo: 524x

Rohatecká obec - r. 2016

Rohatecká obec 6/2016 Staženo: 269x

Rohatecká obec 5/2016 Staženo: 157x

Rohatecká obec 4/2016 Staženo: 190x

Rohatecká obec 3/2016 Staženo: 227x

Rohatecká obec 2/2016 Staženo: 181x

Rohatecká obec 1/2016 Staženo: 173x

Rohatecká obec - r. 2015

Rohatecká obec 6/2015 Staženo: 169x

Rohatecká obec 5/2015 Staženo: 223x

Rohatecká obec 4/2015 Staženo: 165x

Rohatecká obec 3/2015 Staženo: 150x

Rohatecká obec 1/2015 Staženo: 188x

Stránka