Obsah

Zpravodaj Rohatecká obec

 

Zpravodaj Rohatecká obecPeriodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Rohatec, řídí redakční rada při OÚ Rohatec. Od roku 2011 vychází každé dva měsíce nákladem 900 kusů. 

Reklama ve zpravodaji Rohatecká obec je možná za poplatek: 

  - půl strany A4           200,- Kč 

  - čtvrt strany A4         100,- Kč 


Uzávěrka vždy k poslednímu lichého měsíce.

 

Rohatecká obec - r. 2018

Rohatecká obec 3/2018 Staženo: 212x

Rohatecká obec 2/2018 Staženo: 307x

Rohatecká obec 1/2018 Staženo: 391x

Rohatecká obec - r. 2017

Rohatecká obec 6/2017 Staženo: 520x

Rohatecká obec 5/2017 Staženo: 483x

Rohatecká obec 4/2017 Staženo: 540x

Rohatecká obec 3/2017 Staženo: 857x

Rohatecká obec 2/2017 Staženo: 493x

Rohatecká obec 1/2017 Staženo: 526x

Rohatecká obec - r. 2016

Rohatecká obec 6/2016 Staženo: 269x

Rohatecká obec 5/2016 Staženo: 157x

Rohatecká obec 4/2016 Staženo: 190x

Rohatecká obec 3/2016 Staženo: 228x

Rohatecká obec 2/2016 Staženo: 181x

Rohatecká obec 1/2016 Staženo: 174x

Rohatecká obec - r. 2015

Rohatecká obec 6/2015 Staženo: 171x

Rohatecká obec 5/2015 Staženo: 223x

Rohatecká obec 4/2015 Staženo: 167x

Rohatecká obec 3/2015 Staženo: 151x

Rohatecká obec 1/2015 Staženo: 193x

Stránka