Obsah

Zpravodaj Rohatecká obec

 

Zpravodaj Rohatecká obecPeriodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Rohatec, řídí redakční rada při OÚ Rohatec. Od roku 2011 vychází každé dva měsíce nákladem 900 kusů. 

Reklama ve zpravodaji Rohatecká obec je možná za poplatek: 

  - půl strany A4           200,- Kč 

  - čtvrt strany A4         100,- Kč 


Uzávěrka vždy k poslednímu lichého měsíce.

 

Rohatecká obec - r. 2017

Rohatecká obec 3/2017 Staženo: 145x

Rohatecká obec 2/2017 Staženo: 246x

Rohatecká obec 1/2017 Staženo: 137x

Rohatecká obec - r. 2016

Rohatecká obec 6/2016 Staženo: 70x

Rohatecká obec 5/2016 Staženo: 40x

Rohatecká obec 4/2016 Staženo: 36x

Příloha 4/2016 Staženo: 26x

Rohatecká obec 3/2016 Staženo: 36x

Rohatecká obec 2/2016 Staženo: 33x

Rohatecká obec 1/2016 Staženo: 35x

Rohatecká obec - r. 2015

Rohatecká obec 6/2015 Staženo: 32x

Rohatecká obec 5/2015 Staženo: 47x

Rohatecká obec 4/2015 Staženo: 33x

Rohatecká obec 3/2015 Staženo: 29x

Rohatecká obec 2/2015 Staženo: 55x

Rohatecká obec 1/2015 Staženo: 28x

Rohatecká obec - r. 2014

Rohatecká obec 6/2014 Staženo: 26x

Rohatecká obec 5/2014 Staženo: 41x

Rohatecká obec 4/2014 Staženo: 30x

Rohatecká obec 3/2014 Staženo: 42x

Stránka