Obsah

Zpravodaj Rohatecká obec

 

Zpravodaj Rohatecká obecPeriodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Rohatec, řídí redakční rada při OÚ Rohatec. Od roku 2011 vychází každé dva měsíce nákladem 900 kusů. 

Reklama ve zpravodaji Rohatecká obec je možná za poplatek: 

  - půl strany A4           200,- Kč 

  - čtvrt strany A4         100,- Kč 


Uzávěrka vždy k poslednímu lichého měsíce.

 

Rohatecká obec - r. 2018

Rohatecká obec 2/2018 Staženo: 36x

Rohatecká obec 1/2018 Staženo: 310x

Rohatecká obec - r. 2017

Rohatecká obec 6/2017 Staženo: 440x

Rohatecká obec 5/2017 Staženo: 449x

Rohatecká obec 4/2017 Staženo: 494x

Rohatecká obec 3/2017 Staženo: 782x

Rohatecká obec 2/2017 Staženo: 449x

Rohatecká obec 1/2017 Staženo: 457x

Rohatecká obec - r. 2016

Rohatecká obec 6/2016 Staženo: 228x

Rohatecká obec 5/2016 Staženo: 134x

Rohatecká obec 4/2016 Staženo: 152x

Rohatecká obec 3/2016 Staženo: 182x

Rohatecká obec 2/2016 Staženo: 151x

Rohatecká obec 1/2016 Staženo: 149x

Rohatecká obec - r. 2015

Rohatecká obec 6/2015 Staženo: 133x

Rohatecká obec 5/2015 Staženo: 196x

Rohatecká obec 4/2015 Staženo: 137x

Rohatecká obec 3/2015 Staženo: 123x

Rohatecká obec 2/2015 Staženo: 174x

Rohatecká obec 1/2015 Staženo: 151x

Stránka