Obsah

Zpravodaj Rohatecká obec

 

Zpravodaj Rohatecká obecPeriodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Rohatec, řídí redakční rada při OÚ Rohatec. Od roku 2011 vychází každé dva měsíce nákladem 900 kusů. 

Reklama ve zpravodaji Rohatecká obec je možná za poplatek: 

  - půl strany A4           200,- Kč 

  - čtvrt strany A4         100,- Kč 


Uzávěrka vždy k poslednímu lichého měsíce.

 

Rohatecká obec - r. 2017

Rohatecká obec 4/2017 Staženo: 324x

Rohatecká obec 3/2017 Staženo: 498x

Rohatecká obec 2/2017 Staženo: 333x

Rohatecká obec 1/2017 Staženo: 257x

Rohatecká obec - r. 2016

Rohatecká obec 6/2016 Staženo: 140x

Rohatecká obec 5/2016 Staženo: 75x

Rohatecká obec 4/2016 Staženo: 76x

Příloha 4/2016 Staženo: 51x

Rohatecká obec 3/2016 Staženo: 80x

Rohatecká obec 2/2016 Staženo: 75x

Rohatecká obec 1/2016 Staženo: 73x

Rohatecká obec - r. 2015

Rohatecká obec 6/2015 Staženo: 69x

Rohatecká obec 5/2015 Staženo: 106x

Rohatecká obec 4/2015 Staženo: 67x

Rohatecká obec 3/2015 Staženo: 68x

Rohatecká obec 2/2015 Staženo: 112x

Rohatecká obec 1/2015 Staženo: 59x

Rohatecká obec - r. 2014

Rohatecká obec 6/2014 Staženo: 58x

Rohatecká obec 5/2014 Staženo: 88x

Rohatecká obec 4/2014 Staženo: 87x

Stránka