Obsah

Zpravodaj Rohatecká obec

 

Zpravodaj Rohatecká obecPeriodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Rohatec, řídí redakční rada při OÚ Rohatec. Od roku 2011 vychází každé dva měsíce nákladem 900 kusů. 

Reklama ve zpravodaji Rohatecká obec je možná za poplatek: 

  - půl strany A4           200,- Kč 

  - čtvrt strany A4         100,- Kč 


Uzávěrka vždy k poslednímu lichého měsíce.

 

Rohatecká obec - r. 2017

Rohatecká obec 2/2017 Staženo: 92x

Rohatecká obec 1/2017 Staženo: 67x

Rohatecká obec - r. 2016

Rohatecká obec 6/2016 Staženo: 22x

Rohatecká obec 5/2016 Staženo: 16x

Rohatecká obec 4/2016 Staženo: 15x

Příloha 4/2016 Staženo: 9x

Rohatecká obec 3/2016 Staženo: 9x

Rohatecká obec 2/2016 Staženo: 10x

Rohatecká obec 1/2016 Staženo: 11x

Rohatecká obec - r. 2015

Rohatecká obec 6/2015 Staženo: 11x

Rohatecká obec 5/2015 Staženo: 11x

Rohatecká obec 4/2015 Staženo: 11x

Rohatecká obec 3/2015 Staženo: 9x

Rohatecká obec 2/2015 Staženo: 13x

Rohatecká obec 1/2015 Staženo: 9x

Rohatecká obec - r. 2014

Rohatecká obec 6/2014 Staženo: 6x

Rohatecká obec 5/2014 Staženo: 10x

Rohatecká obec 4/2014 Staženo: 11x

Rohatecká obec 3/2014 Staženo: 9x

Rohatecká obec 1/2014 Staženo: 11x

Stránka