Obsah

Zpravodaj Rohatecká obec

 

Zpravodaj Rohatecká obecPeriodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Rohatec, řídí redakční rada při OÚ Rohatec. Od roku 2011 vychází každé dva měsíce nákladem 900 kusů. 

Reklama ve zpravodaji Rohatecká obec je možná za poplatek: 

  - půl strany A4           200,- Kč 

  - čtvrt strany A4         100,- Kč 


Uzávěrka vždy k poslednímu lichého měsíce.

 

Rohatecká obec - r. 2017

Rohatecká obec 6/2017 Staženo: 262x

Rohatecká obec 5/2017 Staženo: 395x

Rohatecká obec 4/2017 Staženo: 427x

Rohatecká obec 3/2017 Staženo: 654x

Rohatecká obec 2/2017 Staženo: 387x

Rohatecká obec 1/2017 Staženo: 345x

Rohatecká obec - r. 2016

Rohatecká obec 6/2016 Staženo: 180x

Rohatecká obec 5/2016 Staženo: 102x

Rohatecká obec 4/2016 Staženo: 97x

Příloha 4/2016 Staženo: 79x

Rohatecká obec 3/2016 Staženo: 112x

Rohatecká obec 2/2016 Staženo: 106x

Rohatecká obec 1/2016 Staženo: 97x

Rohatecká obec - r. 2015

Rohatecká obec 6/2015 Staženo: 92x

Rohatecká obec 5/2015 Staženo: 139x

Rohatecká obec 4/2015 Staženo: 91x

Rohatecká obec 3/2015 Staženo: 87x

Rohatecká obec 2/2015 Staženo: 128x

Rohatecká obec 1/2015 Staženo: 111x

Rohatecká obec - r. 2014

Rohatecká obec 6/2014 Staženo: 117x

Stránka