Obsah

Zpravodaj Rohatecká obec

 

Zpravodaj Rohatecká obecPeriodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Rohatec, řídí redakční rada při OÚ Rohatec. Od roku 2011 vychází každé dva měsíce nákladem 900 kusů. 

Reklama ve zpravodaji Rohatecká obec je možná za poplatek: 

  - půl strany A4           200,- Kč 

  - čtvrt strany A4         100,- Kč 


Uzávěrka vždy k poslednímu lichého měsíce.

 

Rohatecká obec - r. 2017

Rohatecká obec 4/2017 Staženo: 66x

Rohatecká obec 3/2017 Staženo: 382x

Rohatecká obec 2/2017 Staženo: 289x

Rohatecká obec 1/2017 Staženo: 199x

Rohatecká obec - r. 2016

Rohatecká obec 6/2016 Staženo: 92x

Rohatecká obec 5/2016 Staženo: 53x

Rohatecká obec 4/2016 Staženo: 52x

Příloha 4/2016 Staženo: 33x

Rohatecká obec 3/2016 Staženo: 61x

Rohatecká obec 2/2016 Staženo: 60x

Rohatecká obec 1/2016 Staženo: 54x

Rohatecká obec - r. 2015

Rohatecká obec 6/2015 Staženo: 50x

Rohatecká obec 5/2015 Staženo: 80x

Rohatecká obec 4/2015 Staženo: 46x

Rohatecká obec 3/2015 Staženo: 46x

Rohatecká obec 2/2015 Staženo: 92x

Rohatecká obec 1/2015 Staženo: 40x

Rohatecká obec - r. 2014

Rohatecká obec 6/2014 Staženo: 39x

Rohatecká obec 5/2014 Staženo: 67x

Rohatecká obec 4/2014 Staženo: 54x

Stránka