Obsah

Informace obecního úřadu

Zprávy

Svoz plastů a TTP - v pátek 6.4.2018

Oznamujeme občanům, že svoz plastů a TTP proběhne
v pátek 6.4.2018. celý text

ostatní | 16. 3. 2018 | Autor: Jindřiška Zachová

Svoz BIO odpadu - středa 21.3.2018

Oznamujeme občanům, že svoz BIO odpadu proběhne
ve středu 21.3.2018. celý text

ostatní | 16. 3. 2018 | Autor: Jindřiška Zachová

Uzavření Sběrného dvora v obci ve středu 21.3.2018

Oznamujeme občanům, že ve středu 21.3.2018 bude uzavřen z technických důvodů Sběrný dvůr odpadů v obci.
Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 15. 3. 2018 | Autor: Jindřiška Zachová

Uzavření obecní knihovny v Rohatci do 25.3.2018 z důvodu nemoci.

Obecní knihovna v Rohatci je uzavřena do 25.3.2018 z důvodu nemoci.
Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 14. 3. 2018 | Autor: Jindřiška Zachová

Vítání dětí do života

Obec Rohatec připravuje na 28.4.2018 vítání dětí do života. celý text

ostatní | 8. 3. 2018 | Autor: Silvie Zostalová

Přechodné snížení tlaku vody v rozvodné síti obce Rohatec dne 21.3.2018

Vodovody a kanalizace Hodonín, oznamují občanům, že dne 21.3.2018 v době od 8 -11 hod bude přechodně snížen tlak vody v rozvodné síti obce Rohatec z důvodu plánovaných prací na potrubí. celý text

ostatní | 7. 3. 2018 | Autor: Jindřiška Zachová

Poplatek za psa rok 2018

Upozorňujeme občany, že poplatek za psa za rok 2018 je splatný do 31.3.2018.
Částka je 100,- Kč/1 pes
celý text

ostatní | 28. 2. 2018 | Autor: Jindřiška Zachová

Svoz BIO odpadu - ve středu 7. března 2018

Oznamujeme občanům, že svoz BIO odpadu v obci proběhne ve středu 7. března 2018. celý text

ostatní | 26. 2. 2018 | Autor: Jindřiška Zachová

Výtěžek sbírky Tříkrálové v obci Rohatec

Oznamujeme občanům, že výtěžek sbírky Tříkrálové v obci Rohatec činil 97 383,-Kč.
Děkujeme všem, kteří přispěli. celý text

ostatní | 9. 1. 2018 | Autor: Jindřiška Zachová

Změna příloh ke směrnici o DPH

Nové znění Přílohy č. 1 a 3 ke Směrnici o DPH bylo schváleno radou na zasedání dne 21. 9. 2017 usnesením č. 3.2/71-R2017. celý text

ostatní | 30. 9. 2017 | Autor: hlavní administrátor

Změna vysílacích parametrů KT v obci Rohatec

V úterý 11.7.2017 od 8:00 hodin přijde ke změně vysílacích paramentrů v kabelových rozvodech. celý text

ostatní | 3. 7. 2017 | Autor: Jindřiška Zachová

Family Point Hodonín - Místo pro rodinu a projekt TROJLÍSTEK sblížení tří generací

FAMILY POINT místo pro rodinu
Projekt TROJLÍSTEK- sblížení tří generací celý text

ostatní | 15. 6. 2017 | Autor: Jindřiška Zachová

Oznamujeme občanům, že místní poplatek ze psů je splatný do 31.3.2017.

Oznamujeme občanům, že místní poplatek ze psů je splatný do 31.3.2017. Částa je 100,- Kč/1pes. Uhradit ho lze v hotovosti v pokladně obecního úřadu, složenkou nebo převodem na účet č. 23327671/0100 KB Hodonín, VS: 1341, SS: popisné číslo RD poplatníka. celý text

ostatní | 16. 2. 2017 | Autor: hlavní administrátor

Finanční úřad pro JMK informuje o rozšířených úředních hodinách pro vyzvednutí autentizačních údajů k evidenci tržeb - 2. fáze

Finanční úřad pro JMK informuje o rozšířených úředních hodinách pro vyzvednutí autentizačních údajů k evidenci tržeb - 2. fáze celý text

ostatní | 8. 2. 2017 | Autor: hlavní administrátor

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb. - odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících provoz elektrického distribučního zařízení

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb. - odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících provoz elektrického distribučního zařízení celý text

ostatní | 6. 2. 2017 | Autor: hlavní administrátor

Rada obce Rohatec schválila na svém jednání dne 30.1.2017 Směrnici k Dani z přidané hodnoty platnou od 1.2.2017.

Rada obce Rohatec schválila na svém jednání dne 30.1.2017 Směrnici k Dani z přidané hodnoty platnou od 1.2.2017. Přílohou je také nový Ceník za služby a upomínkové předměty a Ceník za výkon veřejné správy. celý text

ostatní | 3. 2. 2017 | Autor: hlavní administrátor

Upozornění pro seniory

Upozornění pro seniory celý text

ostatní | 24. 11. 2011 | Autor: hlavní administrátor