Obsah

Zpět

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Rohatec uzavřené dne 2. 5. 2017 s Městem Hodonín

Vyvěšeno: 13. 12. 2017

Datum sejmutí: 14. 12. 2020

Zodpovídá: Petra Navrátilová

Zpět