Obsah

Zpět

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

v souladu s ustanovením § 14c písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných dne 20. - 21. října 2017.

zde ke stažení

Vyvěšeno: 29. 8. 2017

Datum sejmutí: 21. 10. 2017

Zodpovídá: Petra Navrátilová

Zpět