Obsah

Zpět

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volbu prezidenta republiky konanou ve dnech 12. -13. ledna 2018

Vyvěšeno: 23. 11. 2017

Datum sejmutí: 13. 1. 2018

Zodpovídá: Petra Navrátilová

Zpět