Obsah

Zpět

Návrh opatření obecné povahy - Povolení výjimky ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů

Vyvěšeno: 22. 9. 2017

Datum sejmutí: 23. 10. 2017

Zodpovídá: Petra Navrátilová

Zpět