Obsah

Zpět

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2018 Mikroregionu Hodonínsko - dobrovolného svazku obcí

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2018 Mikroregionu Hodonínsko - dobrovolného svazku obcí je zveřejněno na webové adrese: http://jiznislovacko.cz/hodoninsko/mikroregion/rozpocet 
Listinná podoba dokumentu je  k nahlédnutí u Ing. Kláry Osičkové, manažerky svazku. Adresa: Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín.

Rozpočtové opatření č. 1/2018

Vyvěšeno: 9. 2. 2018

Datum sejmutí: 31. 12. 2018

Zodpovídá: Petra Navrátilová

Zpět