Obsah

Zpět

Schválené rozpočtové opatření č. 2 za rok 2018 - Obce pro Baťův kanál - DSO

Úprava rozpočtu dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál na rok 2018 – rozpočtové opatření č.2 je zveřejněna na:

 https://www.obceprobatuvkanal.cz/slozka/dokumenty-dso/

Rozpočtové opatření č. 2 za rok 2018 bylo schváleno na 81. shromáždění dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne 19.4.2018

Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři DSO – Obce pro Baťův kanál, Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín, u manažerky svazku Martiny Kočvarové, DiS.

Rozpočtové opatření č. 2

 

 

Vyvěšeno: 23. 4. 2018

Datum sejmutí: 31. 12. 2018

Zodpovídá: Petra Navrátilová

Zpět