Obsah

Zpět

Seznam nemovitostí u nichž osoba dosud zapsaná v KN jako vlastník nebo jiný oprávněný není označena dostatečně určitě

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  předkládá seznam nemovitostí (aktualizovaný k 1. 8. 2017), nacházejících se na území obce, u nichž osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný není označena dostatečně určitě, jak to vyžaduje zákon a tedy není umožněna její dostatečná identifikace.

Seznam

Vyvěšeno: 13. 9. 2017

Datum sejmutí: 13. 12. 2017

Zodpovídá: Petra Navrátilová

Zpět