Obsah

Zpět

Státní pozemkový úřad - Seznam nepropachtovaných/nepronajatých pozemků

Státní pozemkový úřad , pobočka Břeclav nabízí k pachtu či pronájmu pozemky uvedené v příloze.

Seznam pozemků

Vyvěšeno: 2. 8. 2017

Datum sejmutí: 31. 10. 2017

Zodpovídá: Petra Navrátilová

Zpět