Obsah

Zpět

Státní pozemkový úřad - Seznam nepropachtovaných/nepronajatých pozemků

Státní pozemkový úřad , pobočka Břeclav nabízí k pachtu či pronájmu pozemky uvedené v příloze.

Průvodní dopis

Seznam pozemků

Vyvěšeno: 3. 5. 2017

Datum sejmutí: 1. 8. 2017

Zodpovídá: Petra Navrátilová

Zpět