Obsah

Zpět

Veřejná vyhláška - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu

Opakované veřejné projednání upraveného návrhu Územního plánu Rohatec a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území se uskuteční dne 11. října 2017 od 16:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rohatec.

Dokumentace jsou vystaveny k veřejnému nahlédnutí ve lhůtě od 11. září do 18. října 2017 také na Obecním úřadě Rohatec, především v úřední dny ( v Po a St 7:30 - 11:00 hod., 13:00 - 16:30 hod., v Pá 7:30 - 11:30 hod. ), v ostatní dny dle telefonické domluvy na tel. 518 359 508. 

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno: 11. 9. 2017

Datum sejmutí: 18. 10. 2017

Zodpovídá: Petra Navrátilová

Zpět