Obsah

Zpět

Změna č. 1 Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Rohatec uzavřené dne 28. 2. 2017 s TJ Slavoj Rohatec

Vyvěšeno: 29. 11. 2017

Datum sejmutí: 30. 11. 2020

Zodpovídá: Petra Navrátilová

Zpět