Obsah

Zpět

Změna č. 1 Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Rohatec uzavřené dne 29. 6. 2017 se Spolkem rodičů a přátel školy Rohatec, z.s.

Vyvěšeno: 27. 9. 2017

Datum sejmutí: 28. 9. 2020

Zodpovídá: Petra Navrátilová

Zpět