Obsah

Zpět

Zveřejnění záměru prodeje

Část pozemku parc.č. 411/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Rohatec

Záměr prodeje

Vyvěšeno: 24. 11. 2017

Datum sejmutí: 12. 12. 2017

Zodpovídá: Petra Navrátilová

Zpět