Obsah

Zpět

Zveřejnění záměru uzavřít dodatek k nájemní smlouvě

Pozemek parc.č. 3844 - orná půda o výměře 853 m2, k.ú. Rohatec a pozemek parc.č. 3845 - zahrada o výměře 662 m2, k.ú. Rohatec ( více informací naleznete v příloze ).

 

Záměr

Vyvěšeno: 19. 5. 2017

Datum sejmutí: 6. 6. 2017

Zodpovídá: Petra Navrátilová

Zpět