Obsah

Zpět

Zveřejnění záměru výpůčky

 - nebytových prostor v budově č.p. 236 - objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc.č. 272, k.ú. Rohatec

Záměr

Vyvěšeno: 31. 1. 2018

Datum sejmutí: 19. 2. 2018

Zodpovídá: Petra Navrátilová

Zpět