Obsah

Zpravodaj Rohatecká obec

 

Zpravodaj Rohatecká obecPeriodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Rohatec, řídí redakční rada při OÚ Rohatec. Od roku 2011 vychází každé dva měsíce , aktuálně nákladem 1000 kusů, k dostání je zdarma na radnici, v knihovně, na sběrných dvorech,  v pekárně, trafice a na vlakovém nádraží.

Reklama ve zpravodaji Rohatecká obec je možná za poplatek: 

  - půl strany A4           300,- Kč 

  - čtvrt strany A4         200,- Kč 


Uzávěrka je vždy k poslednímu dni lichého měsíce. Své příspěvky můžete zaslat na e-mail: mistostarosta@rohatec.cz

 

Rohatecká obec - r. 2021

Rohatecká obec 4/2021 Staženo: 162x

Rohatecká obec 3/2021 Staženo: 247x

Rohatecká obec 2/2021 Staženo: 337x

Rohatecká obec 1/2021 Staženo: 353x

Rohatecká obec - r. 2020

Rohatecká obec 6/2020 Staženo: 382x

Rohatecká obec 5/2020 Staženo: 516x

Rohatecká obec 4/2020 Staženo: 741x

Rohatecká obec 3/2020 Staženo: 835x

Rohatecká obec 2/2020 Staženo: 453x

Rohatecká obec 1/2020 Staženo: 1073x

Rohatecká obec - r. 2019

Rohatecká obec 6/2019 Staženo: 1189x

Rohatecká obec 5/2019 Staženo: 1119x

Rohatecká obec 4/2019 Staženo: 962x

Rohatecká obec 3/2019 Staženo: 961x

Rohatecká obec 2/2019 Staženo: 1244x

Rohatecká obec 1/2019 Staženo: 1278x

Rohatecká obec - r. 2018

Rohatecká obec 6/2018 Staženo: 1237x

Rohatecká obec 5/2018 Staženo: 986x

Rohatecká obec 4/2018 Staženo: 1312x

Rohatecká obec 3/2018 Staženo: 1322x

Stránka