Obsah

Zpravodaj Rohatecká obec

 

Zpravodaj Rohatecká obecPeriodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Rohatec, řídí redakční rada při OÚ Rohatec. Od roku 2011 vychází každé dva měsíce , aktuálně nákladem 1000 kusů, k dostání je zdarma na radnici, v knihovně, na sběrných dvorech,  v pekárně, trafice a na vlakovém nádraží.

Reklama ve zpravodaji Rohatecká obec je možná za poplatek: 

  - půl strany A4           300,- Kč 

  - čtvrt strany A4         200,- Kč 


Uzávěrka je vždy k poslednímu dni lichého měsíce. Své příspěvky můžete zaslat na e-mail: mistostarosta@rohatec.cz

 

Rohatecká obec - r. 2020

Rohatecká obec 1/2020 Staženo: 85x

Rohatecká obec - r. 2019

Rohatecká obec 6/2019 Staženo: 380x

Rohatecká obec 5/2019 Staženo: 408x

Rohatecká obec 4/2019 Staženo: 433x

Rohatecká obec 3/2019 Staženo: 360x

Rohatecká obec 2/2019 Staženo: 616x

Rohatecká obec 1/2019 Staženo: 728x

Rohatecká obec - r. 2018

Rohatecká obec 6/2018 Staženo: 708x

Rohatecká obec 5/2018 Staženo: 618x

Rohatecká obec 4/2018 Staženo: 839x

Rohatecká obec 3/2018 Staženo: 881x

Rohatecká obec 2/2018 Staženo: 1032x

Rohatecká obec 1/2018 Staženo: 871x

Rohatecká obec - r. 2017

Rohatecká obec 6/2017 Staženo: 1079x

Rohatecká obec 5/2017 Staženo: 1039x

Rohatecká obec 4/2017 Staženo: 1010x

Rohatecká obec 3/2017 Staženo: 1453x

Rohatecká obec 2/2017 Staženo: 955x

Rohatecká obec 1/2017 Staženo: 1037x

Rohatecká obec - r. 2016

Rohatecká obec 6/2016 Staženo: 615x

Stránka