Obsah

Zpravodaj Rohatecká obec

 

Zpravodaj Rohatecká obecPeriodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Rohatec, řídí redakční rada při OÚ Rohatec. Od roku 2011 vychází každé dva měsíce , aktuálně nákladem 1400 kusů, distribuce do vyhovujících domovních schránek, k dostání je také zdarma na radnici.

Reklama ve zpravodaji Rohatecká obec je možná za poplatek: 

- celá strana A4  600,- Kč,  půl strany A4 300,- Kč , čtvrt strany A4 200,- Kč 

 


Uzávěrka je vždy k poslednímu dni lichého měsíce. Své příspěvky můžete zaslat na e-mail: mistostarosta@rohatec.cz

 

Rohatecká obec - r. 2022

Rohatecká obec 5/2022 Staženo: 158x

Rohatecká obec 4/2022 Staženo: 329x

Rohatecká obec 3/2022 Staženo: 197x

Rohatecká obec 2/2022 Staženo: 342x

Rohatecká obec 1/2022 Staženo: 427x

Rohatecká obec - r. 2021

Rohatecká obec 6/2021 Staženo: 561x

Rohatecká obec 5/2021 Staženo: 379x

Rohatecká obec 4/2021 Staženo: 588x

Rohatecká obec 3/2021 Staženo: 448x

Rohatecká obec 2/2021 Staženo: 574x

Rohatecká obec 1/2021 Staženo: 629x

Rohatecká obec - r. 2020

Rohatecká obec 6/2020 Staženo: 494x

Rohatecká obec 5/2020 Staženo: 625x

Rohatecká obec 4/2020 Staženo: 1,109x

Rohatecká obec 3/2020 Staženo: 1,255x

Rohatecká obec 2/2020 Staženo: 631x

Rohatecká obec 1/2020 Staženo: 1,504x

Rohatecká obec - r. 2019

Rohatecká obec 6/2019 Staženo: 1,798x

Rohatecká obec 5/2019 Staženo: 1,495x

Rohatecká obec 3/2019 Staženo: 1,396x

Stránka