Obsah

Zpravodaj Rohatecká obec

 

Zpravodaj Rohatecká obecPeriodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Rohatec, řídí redakční rada při OÚ Rohatec. Od roku 2011 vychází každé dva měsíce , aktuálně nákladem 1000 kusů, k dostání je zdarma na radnici, v knihovně, na sběrných dvorech,  v pekárně, trafice a na vlakovém nádraží.

Reklama ve zpravodaji Rohatecká obec je možná za poplatek: 

  - půl strany A4           300,- Kč 

  - čtvrt strany A4         200,- Kč 


Uzávěrka je vždy k poslednímu dni lichého měsíce. Své příspěvky můžete zaslat na e-mail: mistostarosta@rohatec.cz

 

Rohatecká obec - r. 2020

Rohatecká obec 5/2020 Staženo: 111x

Rohatecká obec 4/2020 Staženo: 345x

Rohatecká obec 3/2020 Staženo: 417x

Rohatecká obec 2/2020 Staženo: 334x

Rohatecká obec 1/2020 Staženo: 658x

Rohatecká obec - r. 2019

Rohatecká obec 6/2019 Staženo: 761x

Rohatecká obec 5/2019 Staženo: 784x

Rohatecká obec 4/2019 Staženo: 673x

Rohatecká obec 3/2019 Staženo: 639x

Rohatecká obec 2/2019 Staženo: 929x

Rohatecká obec 1/2019 Staženo: 1002x

Rohatecká obec - r. 2018

Rohatecká obec 6/2018 Staženo: 972x

Rohatecká obec 5/2018 Staženo: 810x

Rohatecká obec 4/2018 Staženo: 1027x

Rohatecká obec 3/2018 Staženo: 1124x

Rohatecká obec 2/2018 Staženo: 1296x

Rohatecká obec 1/2018 Staženo: 1081x

Rohatecká obec - r. 2017

Rohatecká obec 6/2017 Staženo: 1276x

Rohatecká obec 5/2017 Staženo: 1308x

Rohatecká obec 4/2017 Staženo: 1240x

Stránka