Obsah

Zpravodaj Rohatecká obec

 

Zpravodaj Rohatecká obecPeriodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Rohatec, řídí redakční rada při OÚ Rohatec. Od roku 2011 vychází každé dva měsíce , aktuálně nákladem 1000 kusů, k dostání je zdarma na radnici, v knihovně, na sběrných dvorech,  v pekárně, trafice a na vlakovém nádraží.

Reklama ve zpravodaji Rohatecká obec je možná za poplatek: 

  - půl strany A4           300,- Kč 

  - čtvrt strany A4         200,- Kč 


Uzávěrka je vždy k poslednímu dni lichého měsíce. Své příspěvky můžete zaslat na e-mail: mistostarosta@rohatec.cz

 

Rohatecká obec - r. 2021

Rohatecká obec 2/2021 Staženo: 242x

Rohatecká obec 1/2021 Staženo: 297x

Rohatecká obec - r. 2020

Rohatecká obec 6/2020 Staženo: 360x

Rohatecká obec 5/2020 Staženo: 475x

Rohatecká obec 4/2020 Staženo: 640x

Rohatecká obec 3/2020 Staženo: 703x

Rohatecká obec 2/2020 Staženo: 432x

Rohatecká obec 1/2020 Staženo: 989x

Rohatecká obec - r. 2019

Rohatecká obec 6/2019 Staženo: 1025x

Rohatecká obec 5/2019 Staženo: 1030x

Rohatecká obec 4/2019 Staženo: 860x

Rohatecká obec 3/2019 Staženo: 887x

Rohatecká obec 2/2019 Staženo: 1162x

Rohatecká obec 1/2019 Staženo: 1212x

Rohatecká obec - r. 2018

Rohatecká obec 6/2018 Staženo: 1143x

Rohatecká obec 5/2018 Staženo: 939x

Rohatecká obec 4/2018 Staženo: 1262x

Rohatecká obec 3/2018 Staženo: 1285x

Rohatecká obec 2/2018 Staženo: 1461x

Rohatecká obec 1/2018 Staženo: 1202x

Stránka