Obsah

Zpravodaj Rohatecká obec

 

Zpravodaj Rohatecká obecPeriodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Rohatec, řídí redakční rada při OÚ Rohatec. Od roku 2011 vychází každé dva měsíce , aktuálně nákladem 1000 kusů, k dostání je zdarma na radnici, v knihovně, na sběrných dvorech,  v pekárně, trafice a na vlakovém nádraží.

Reklama ve zpravodaji Rohatecká obec je možná za poplatek: 

  - půl strany A4           300,- Kč 

  - čtvrt strany A4         200,- Kč 


Uzávěrka je vždy k poslednímu dni lichého měsíce. Své příspěvky můžete zaslat na e-mail: mistostarosta@rohatec.cz

 

Rohatecká obec - r. 2022

Rohatecká obec 2/2022 Staženo: 199x

Rohatecká obec 1/2022 Staženo: 323x

Rohatecká obec - r. 2021

Rohatecká obec 6/2021 Staženo: 428x

Rohatecká obec 5/2021 Staženo: 327x

Rohatecká obec 4/2021 Staženo: 456x

Rohatecká obec 3/2021 Staženo: 390x

Rohatecká obec 2/2021 Staženo: 474x

Rohatecká obec 1/2021 Staženo: 488x

Rohatecká obec - r. 2020

Rohatecká obec 6/2020 Staženo: 452x

Rohatecká obec 5/2020 Staženo: 585x

Rohatecká obec 4/2020 Staženo: 1004x

Rohatecká obec 3/2020 Staženo: 1155x

Rohatecká obec 2/2020 Staženo: 551x

Rohatecká obec 1/2020 Staženo: 1379x

Rohatecká obec - r. 2019

Rohatecká obec 6/2019 Staženo: 1675x

Rohatecká obec 5/2019 Staženo: 1378x

Rohatecká obec 4/2019 Staženo: 1157x

Rohatecká obec 3/2019 Staženo: 1254x

Rohatecká obec 2/2019 Staženo: 1594x

Rohatecká obec 1/2019 Staženo: 1542x

Stránka