Obsah

Zpravodaj Rohatecká obec

 

Zpravodaj Rohatecká obecPeriodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Rohatec, řídí redakční rada při OÚ Rohatec. Od roku 2011 vychází každé dva měsíce , aktuálně nákladem 1000 kusů, k dostání je zdarma na radnici, v knihovně, na sběrných dvorech,  v pekárně, trafice a na vlakovém nádraží.

Reklama ve zpravodaji Rohatecká obec je možná za poplatek: 

  - půl strany A4           300,- Kč 

  - čtvrt strany A4         200,- Kč 


Uzávěrka je vždy k poslednímu dni lichého měsíce. Své příspěvky můžete zaslat na e-mail: mistostarosta@rohatec.cz

 

Rohatecká obec - r. 2020

Rohatecká obec 2/2020 Staženo: 200x

Rohatecká obec 1/2020 Staženo: 417x

Rohatecká obec - r. 2019

Rohatecká obec 6/2019 Staženo: 499x

Rohatecká obec 5/2019 Staženo: 521x

Rohatecká obec 4/2019 Staženo: 512x

Rohatecká obec 3/2019 Staženo: 453x

Rohatecká obec 2/2019 Staženo: 739x

Rohatecká obec 1/2019 Staženo: 819x

Rohatecká obec - r. 2018

Rohatecká obec 6/2018 Staženo: 771x

Rohatecká obec 5/2018 Staženo: 680x

Rohatecká obec 4/2018 Staženo: 895x

Rohatecká obec 3/2018 Staženo: 955x

Rohatecká obec 2/2018 Staženo: 1135x

Rohatecká obec 1/2018 Staženo: 925x

Rohatecká obec - r. 2017

Rohatecká obec 6/2017 Staženo: 1141x

Rohatecká obec 5/2017 Staženo: 1117x

Rohatecká obec 4/2017 Staženo: 1083x

Rohatecká obec 3/2017 Staženo: 1561x

Rohatecká obec 2/2017 Staženo: 1020x

Rohatecká obec 1/2017 Staženo: 1106x

Stránka