Obsah

Zpravodaj Rohatecká obec

 

Zpravodaj Rohatecká obecPeriodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Rohatec, řídí redakční rada při OÚ Rohatec. Od roku 2011 vychází každé dva měsíce , aktuálně nákladem 1000 kusů, k dostání je zdarma na radnici, v knihovně, na sběrných dvorech,  v pekárně, trafice a na vlakovém nádraží.

Reklama ve zpravodaji Rohatecká obec je možná za poplatek: 

  - půl strany A4           300,- Kč 

  - čtvrt strany A4         200,- Kč 


Uzávěrka je vždy k poslednímu dni lichého měsíce. Své příspěvky můžete zaslat na e-mail: mistostarosta@rohatec.cz

 

Rohatecká obec - r. 2016

Rohatecká obec 6/2016 Staženo: 674x

Rohatecká obec 5/2016 Staženo: 584x

Rohatecká obec 4/2016 Staženo: 680x

Rohatecká obec 3/2016 Staženo: 727x

Rohatecká obec 2/2016 Staženo: 576x

Rohatecká obec 1/2016 Staženo: 556x

Rohatecká obec - r. 2015

Rohatecká obec 6/2015 Staženo: 475x

Rohatecká obec 5/2015 Staženo: 569x

Rohatecká obec 4/2015 Staženo: 568x

Rohatecká obec 3/2015 Staženo: 473x

Rohatecká obec 2/2015 Staženo: 444x

Rohatecká obec 1/2015 Staženo: 416x

Rohatecká obec - r. 2014

Rohatecká obec 6/2014 Staženo: 612x

Rohatecká obec 5/2014 Staženo: 366x

Rohatecká obec 4/2014 Staženo: 636x

Rohatecká obec 3/2014 Staženo: 605x

Rohatecká obec 2/2014 Staženo: 341x

Rohatecká obec 1/2014 Staženo: 392x

Rohatecká obec - r. 2013

Rohatecká obec 6/2013 Staženo: 469x

Rohatecká obec 5/2013 Staženo: 310x

Stránka