Obsah

Zpravodaj Rohatecká obec

 

Zpravodaj Rohatecká obecPeriodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Rohatec, řídí redakční rada při OÚ Rohatec. Od roku 2011 vychází každé dva měsíce , aktuálně nákladem 1400 kusů, distribuce do vyhovujících domovních schránek, k dostání je také zdarma na radnici.

Reklama ve zpravodaji Rohatecká obec je možná za poplatek: 

- celá strana A4  600,- Kč,  půl strany A4 300,- Kč , čtvrt strany A4 200,- Kč 

 


Uzávěrka je vždy k poslednímu dni lichého měsíce. Své příspěvky můžete zaslat na e-mail: mistostarosta@rohatec.cz

 

Rohatecká obec - r. 2019

Rohatecká obec 3/2019 Staženo: 1,450x

Rohatecká obec 2/2019 Staženo: 1,812x

Rohatecká obec 1/2019 Staženo: 1,782x

Rohatecká obec 4/2019 Staženo: 1,276x

Rohatecká obec - r. 2017

Rohatecká obec 6/2017 Staženo: 1,585x

Rohatecká obec 5/2017 Staženo: 1,867x

Rohatecká obec 4/2017 Staženo: 1,632x

Rohatecká obec 3/2017 Staženo: 2,187x

Rohatecká obec 2/2017 Staženo: 1,466x

Rohatecká obec 1/2017 Staženo: 1,639x

Rohatecká obec - r. 2016

Rohatecká obec 6/2016 Staženo: 1,207x

Rohatecká obec 5/2016 Staženo: 1,016x

Rohatecká obec 4/2016 Staženo: 1,214x

Rohatecká obec 3/2016 Staženo: 1,265x

Rohatecká obec 2/2016 Staženo: 955x

Rohatecká obec 1/2016 Staženo: 868x

Rohatecká obec - r. 2015

Rohatecká obec 6/2015 Staženo: 869x

Rohatecká obec 5/2015 Staženo: 853x

Rohatecká obec 4/2015 Staženo: 945x

Rohatecká obec 3/2015 Staženo: 853x

Stránka