Obsah

Zpravodaj Rohatecká obec

 

Zpravodaj Rohatecká obecPeriodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Rohatec, řídí redakční rada při OÚ Rohatec. Od roku 2011 vychází každé dva měsíce , aktuálně nákladem 1000 kusů, k dostání je zdarma na radnici, v knihovně, na sběrných dvorech,  v pekárně, trafice a na vlakovém nádraží.

Reklama ve zpravodaji Rohatecká obec je možná za poplatek: 

  - půl strany A4           300,- Kč 

  - čtvrt strany A4         200,- Kč 


Uzávěrka je vždy k poslednímu dni lichého měsíce. Své příspěvky můžete zaslat na e-mail: mistostarosta@rohatec.cz

 

Rohatecká obec - r. 2017

Rohatecká obec 1/2017 Staženo: 1146x

Rohatecká obec - r. 2016

Rohatecká obec 6/2016 Staženo: 705x

Rohatecká obec 5/2016 Staženo: 626x

Rohatecká obec 4/2016 Staženo: 702x

Rohatecká obec 3/2016 Staženo: 761x

Rohatecká obec 2/2016 Staženo: 598x

Rohatecká obec 1/2016 Staženo: 567x

Rohatecká obec - r. 2015

Rohatecká obec 6/2015 Staženo: 488x

Rohatecká obec 5/2015 Staženo: 588x

Rohatecká obec 4/2015 Staženo: 599x

Rohatecká obec 3/2015 Staženo: 488x

Rohatecká obec 2/2015 Staženo: 464x

Rohatecká obec 1/2015 Staženo: 422x

Rohatecká obec - r. 2014

Rohatecká obec 6/2014 Staženo: 646x

Rohatecká obec 5/2014 Staženo: 368x

Rohatecká obec 4/2014 Staženo: 673x

Rohatecká obec 3/2014 Staženo: 637x

Rohatecká obec 2/2014 Staženo: 366x

Rohatecká obec 1/2014 Staženo: 405x

Rohatecká obec - r. 2013

Rohatecká obec 6/2013 Staženo: 497x

Stránka