Obsah

Zpravodaj Rohatecká obec

 

Zpravodaj Rohatecká obecPeriodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Rohatec, řídí redakční rada při OÚ Rohatec. Od roku 2011 vychází každé dva měsíce , aktuálně nákladem 1000 kusů, k dostání je zdarma na radnici, v knihovně, na sběrných dvorech,  v pekárně, trafice a na vlakovém nádraží.

Reklama ve zpravodaji Rohatecká obec je možná za poplatek: 

  - půl strany A4           300,- Kč 

  - čtvrt strany A4         200,- Kč 


Uzávěrka je vždy k poslednímu dni lichého měsíce. Své příspěvky můžete zaslat na e-mail: mistostarosta@rohatec.cz

 

Rohatecká obec - r. 2013

Rohatecká obec 4/2013 Staženo: 321x

Rohatecká obec 3/2013 Staženo: 362x

Rohatecká obec 2/2013 Staženo: 277x

Rohatecká obec 1/2013 Staženo: 239x

Rohatecká obec - r. 2012

Rohatecká obec 6/2012 Staženo: 257x

Rohatecká obec 5/2012 Staženo: 463x

Rohatecká obec 4/2012 Staženo: 486x

Rohatecká obec 3/2012 Staženo: 279x

Rohatecká obec 2/2012 Staženo: 332x

Rohatecká obec 1/2012 Staženo: 334x

Rohatecká obec - r. 2011

Rohatecká obec 5/2011 Staženo: 267x

Rohatecká obec 4/2011 Staženo: 389x

Rohatecká obec 3/2011 Staženo: 388x

Rohatecká obec 2/2011 Staženo: 249x

Rohatecká obec 1/2011 Staženo: 425x

Rohatecká obec - r. 2010

Rohatecká obec 4/2010 Staženo: 982x

Rohatecká obec 3/2010 Staženo: 371x

Rohatecká obec 2/2010 Staženo: 394x

Rohatecká obec 1/2010 Staženo: 488x

Rohatecká obec - r. 2009

Rohatecká obec 4/2009 Staženo: 366x

Stránka