Obsah

Zpravodaj Rohatecká obec

 

Zpravodaj Rohatecká obecPeriodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Rohatec, řídí redakční rada při OÚ Rohatec. Od roku 2011 vychází každé dva měsíce , aktuálně nákladem 1000 kusů, k dostání je zdarma na radnici, v knihovně, na sběrných dvorech,  v pekárně, trafice a na vlakovém nádraží.

Reklama ve zpravodaji Rohatecká obec je možná za poplatek: 

  - půl strany A4           300,- Kč 

  - čtvrt strany A4         200,- Kč 


Uzávěrka je vždy k poslednímu dni lichého měsíce. Své příspěvky můžete zaslat na e-mail: mistostarosta@rohatec.cz

 

Rohatecká obec - r. 2013

Rohatecká obec 5/2013 Staženo: 332x

Rohatecká obec 4/2013 Staženo: 332x

Rohatecká obec 3/2013 Staženo: 396x

Rohatecká obec 2/2013 Staženo: 310x

Rohatecká obec 1/2013 Staženo: 248x

Rohatecká obec - r. 2012

Rohatecká obec 6/2012 Staženo: 288x

Rohatecká obec 5/2012 Staženo: 509x

Rohatecká obec 4/2012 Staženo: 527x

Rohatecká obec 3/2012 Staženo: 283x

Rohatecká obec 2/2012 Staženo: 341x

Rohatecká obec 1/2012 Staženo: 343x

Rohatecká obec - r. 2011

Rohatecká obec 5/2011 Staženo: 273x

Rohatecká obec 4/2011 Staženo: 411x

Rohatecká obec 3/2011 Staženo: 437x

Rohatecká obec 2/2011 Staženo: 253x

Rohatecká obec 1/2011 Staženo: 464x

Rohatecká obec - r. 2010

Rohatecká obec 4/2010 Staženo: 1111x

Rohatecká obec 3/2010 Staženo: 423x

Rohatecká obec 2/2010 Staženo: 432x

Rohatecká obec 1/2010 Staženo: 530x

Stránka