Obsah

Zpravodaj Rohatecká obec

 

Zpravodaj Rohatecká obecPeriodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Rohatec, řídí redakční rada při OÚ Rohatec. Od roku 2011 vychází každé dva měsíce , aktuálně nákladem 1400 kusů, distribuce do vyhovujících domovních schránek, k dostání je také zdarma na radnici.

Reklama ve zpravodaji Rohatecká obec je možná za poplatek: 

- celá strana A4  600,- Kč,  půl strany A4 300,- Kč , čtvrt strany A4 200,- Kč 

 


Uzávěrka je vždy k poslednímu dni lichého měsíce. Své příspěvky můžete zaslat na e-mail: mistostarosta@rohatec.cz

 

Rohatecká obec - r. 2011

Rohatecká obec 5/2011 Staženo: 494x

Rohatecká obec 4/2011 Staženo: 645x

Rohatecká obec 3/2011 Staženo: 807x

Rohatecká obec 2/2011 Staženo: 537x

Rohatecká obec 1/2011 Staženo: 781x

Rohatecká obec - r. 2010

Rohatecká obec 4/2010 Staženo: 2,378x

Rohatecká obec 3/2010 Staženo: 920x

Rohatecká obec 2/2010 Staženo: 904x

Rohatecká obec 1/2010 Staženo: 1,266x

Rohatecká obec - r. 2009

Rohatecká obec 4/2009 Staženo: 877x

Rohatecká obec 3/2009 Staženo: 1,058x

Rohatecká obec 2/2009 Staženo: 766x

Rohatecká obec 1/2009 Staženo: 877x

Rohatecká obec - r. 2018

Rohatecká obec 6/2018 Staženo: 1,511x

Rohatecká obec 5/2018 Staženo: 1,236x

Rohatecká obec 4/2018 Staženo: 1,541x

Rohatecká obec 3/2018 Staženo: 1,502x

Rohatecká obec 2/2018 Staženo: 1,675x

Rohatecká obec 1/2018 Staženo: 1,402x

Stránka