Obsah

Zpravodaj Rohatecká obec

 

Zpravodaj Rohatecká obecPeriodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Rohatec, řídí redakční rada při OÚ Rohatec. Od roku 2011 vychází každé dva měsíce nákladem 900 kusů. 

Reklama ve zpravodaji Rohatecká obec je možná za poplatek: 

  - půl strany A4           200,- Kč 

  - čtvrt strany A4         100,- Kč 


Uzávěrka vždy k poslednímu lichého měsíce.

 

Rohatecká obec - r. 2018

Rohatecká obec 5/2018 Staženo: 200x

Rohatecká obec 4/2018 Staženo: 422x

Rohatecká obec 3/2018 Staženo: 431x

Rohatecká obec 2/2018 Staženo: 527x

Rohatecká obec 1/2018 Staženo: 477x

Rohatecká obec - r. 2017

Rohatecká obec 6/2017 Staženo: 702x

Rohatecká obec 5/2017 Staženo: 563x

Rohatecká obec 4/2017 Staženo: 653x

Rohatecká obec 3/2017 Staženo: 996x

Rohatecká obec 2/2017 Staženo: 575x

Rohatecká obec 1/2017 Staženo: 670x

Rohatecká obec - r. 2016

Rohatecká obec 6/2016 Staženo: 330x

Rohatecká obec 5/2016 Staženo: 211x

Rohatecká obec 4/2016 Staženo: 265x

Rohatecká obec 3/2016 Staženo: 301x

Rohatecká obec 2/2016 Staženo: 256x

Rohatecká obec 1/2016 Staženo: 240x

Rohatecká obec - r. 2015

Rohatecká obec 6/2015 Staženo: 227x

Rohatecká obec 5/2015 Staženo: 305x

Rohatecká obec 4/2015 Staženo: 248x

Stránka