Obsah

Zpravodaj Rohatecká obec

 

Zpravodaj Rohatecká obecPeriodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Rohatec, řídí redakční rada při OÚ Rohatec. Od roku 2011 vychází každé dva měsíce , aktuálně nákladem 1000 kusů. 

Reklama ve zpravodaji Rohatecká obec je možná za poplatek: 

  - půl strany A4           200,- Kč 

  - čtvrt strany A4         100,- Kč 


Uzávěrka vždy k poslednímu lichého měsíce.

 

Rohatecká obec - r. 2019

Rohatecká obec 1/2019 Staženo: 263x

Rohatecká obec 2/2019 Staženo: 29x

Rohatecká obec - r. 2018

Rohatecká obec 6/2018 Staženo: 444x

Rohatecká obec 5/2018 Staženo: 417x

Rohatecká obec 4/2018 Staženo: 586x

Rohatecká obec 3/2018 Staženo: 595x

Rohatecká obec 2/2018 Staženo: 724x

Rohatecká obec 1/2018 Staženo: 645x

Rohatecká obec - r. 2017

Rohatecká obec 6/2017 Staženo: 863x

Rohatecká obec 5/2017 Staženo: 716x

Rohatecká obec 4/2017 Staženo: 776x

Rohatecká obec 3/2017 Staženo: 1173x

Rohatecká obec 2/2017 Staženo: 692x

Rohatecká obec 1/2017 Staženo: 778x

Rohatecká obec - r. 2016

Rohatecká obec 6/2016 Staženo: 436x

Rohatecká obec 5/2016 Staženo: 306x

Rohatecká obec 4/2016 Staženo: 381x

Rohatecká obec 3/2016 Staženo: 426x

Rohatecká obec 2/2016 Staženo: 356x

Rohatecká obec 1/2016 Staženo: 358x

Stránka