Obsah

Zpravodaj Rohatecká obec

 

Zpravodaj Rohatecká obecPeriodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Rohatec, řídí redakční rada při OÚ Rohatec. Od roku 2011 vychází každé dva měsíce , aktuálně nákladem 1000 kusů. 

Reklama ve zpravodaji Rohatecká obec je možná za poplatek: 

  - půl strany A4           300,- Kč 

  - čtvrt strany A4         200,- Kč 


Uzávěrka vždy k poslednímu lichého měsíce.

 

Rohatecká obec - r. 2019

Rohatecká obec 6/2019 Staženo: 56x

Rohatecká obec 5/2019 Staženo: 324x

Rohatecká obec 4/2019 Staženo: 360x

Rohatecká obec 3/2019 Staženo: 296x

Rohatecká obec 2/2019 Staženo: 406x

Rohatecká obec 1/2019 Staženo: 626x

Rohatecká obec - r. 2018

Rohatecká obec 6/2018 Staženo: 647x

Rohatecká obec 5/2018 Staženo: 575x

Rohatecká obec 4/2018 Staženo: 778x

Rohatecká obec 3/2018 Staženo: 807x

Rohatecká obec 2/2018 Staženo: 962x

Rohatecká obec 1/2018 Staženo: 824x

Rohatecká obec - r. 2017

Rohatecká obec 6/2017 Staženo: 1026x

Rohatecká obec 5/2017 Staženo: 968x

Rohatecká obec 4/2017 Staženo: 958x

Rohatecká obec 3/2017 Staženo: 1379x

Rohatecká obec 2/2017 Staženo: 907x

Rohatecká obec 1/2017 Staženo: 987x

Rohatecká obec - r. 2016

Rohatecká obec 6/2016 Staženo: 575x

Rohatecká obec 4/2016 Staženo: 534x

Stránka