Obsah

Zpravodaj Rohatecká obec

 

Zpravodaj Rohatecká obecPeriodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Rohatec, řídí redakční rada při OÚ Rohatec. Od roku 2011 vychází každé dva měsíce nákladem 900 kusů. 

Reklama ve zpravodaji Rohatecká obec je možná za poplatek: 

  - půl strany A4           200,- Kč 

  - čtvrt strany A4         100,- Kč 


Uzávěrka vždy k poslednímu lichého měsíce.

 

Rohatecká obec - r. 2018

Rohatecká obec 6/2018 Staženo: 67x

Rohatecká obec 5/2018 Staženo: 289x

Rohatecká obec 4/2018 Staženo: 460x

Rohatecká obec 3/2018 Staženo: 459x

Rohatecká obec 2/2018 Staženo: 576x

Rohatecká obec 1/2018 Staženo: 499x

Rohatecká obec - r. 2017

Rohatecká obec 6/2017 Staženo: 732x

Rohatecká obec 5/2017 Staženo: 586x

Rohatecká obec 4/2017 Staženo: 674x

Rohatecká obec 3/2017 Staženo: 1012x

Rohatecká obec 2/2017 Staženo: 591x

Rohatecká obec 1/2017 Staženo: 687x

Rohatecká obec - r. 2016

Rohatecká obec 6/2016 Staženo: 350x

Rohatecká obec 5/2016 Staženo: 238x

Rohatecká obec 4/2016 Staženo: 281x

Rohatecká obec 3/2016 Staženo: 324x

Rohatecká obec 2/2016 Staženo: 278x

Rohatecká obec 1/2016 Staženo: 263x

Rohatecká obec - r. 2015

Rohatecká obec 6/2015 Staženo: 242x

Rohatecká obec 5/2015 Staženo: 316x

Stránka