Obsah

Zpravodaj Rohatecká obec

 

Zpravodaj Rohatecká obecPeriodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Rohatec, řídí redakční rada při OÚ Rohatec. Od roku 2011 vychází každé dva měsíce , aktuálně nákladem 1000 kusů. 

Reklama ve zpravodaji Rohatecká obec je možná za poplatek: 

  - půl strany A4           300,- Kč 

  - čtvrt strany A4         200,- Kč 


Uzávěrka vždy k poslednímu lichého měsíce.

 

Rohatecká obec - r. 2019

Rohatecká obec 3/2019 Staženo: 33x

Rohatecká obec 2/2019 Staženo: 274x

Rohatecká obec 1/2019 Staženo: 396x

Rohatecká obec - r. 2018

Rohatecká obec 6/2018 Staženo: 532x

Rohatecká obec 5/2018 Staženo: 468x

Rohatecká obec 4/2018 Staženo: 656x

Rohatecká obec 3/2018 Staženo: 671x

Rohatecká obec 2/2018 Staženo: 817x

Rohatecká obec 1/2018 Staženo: 688x

Rohatecká obec - r. 2017

Rohatecká obec 6/2017 Staženo: 929x

Rohatecká obec 5/2017 Staženo: 795x

Rohatecká obec 4/2017 Staženo: 837x

Rohatecká obec 3/2017 Staženo: 1246x

Rohatecká obec 2/2017 Staženo: 761x

Rohatecká obec 1/2017 Staženo: 835x

Rohatecká obec - r. 2016

Rohatecká obec 6/2016 Staženo: 470x

Rohatecká obec 5/2016 Staženo: 362x

Rohatecká obec 4/2016 Staženo: 421x

Rohatecká obec 3/2016 Staženo: 472x

Rohatecká obec 2/2016 Staženo: 405x

Stránka