Obsah

Zpravodaj Rohatecká obec

 

Zpravodaj Rohatecká obecPeriodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Rohatec, řídí redakční rada při OÚ Rohatec. Od roku 2011 vychází každé dva měsíce , aktuálně nákladem 1000 kusů. 

Reklama ve zpravodaji Rohatecká obec je možná za poplatek: 

  - půl strany A4           300,- Kč 

  - čtvrt strany A4         200,- Kč 


Uzávěrka vždy k poslednímu lichého měsíce.

 

Rohatecká obec - r. 2019

Rohatecká obec 5/2019 Staženo: 99x

Rohatecká obec 4/2019 Staženo: 304x

Rohatecká obec 3/2019 Staženo: 245x

Rohatecká obec 2/2019 Staženo: 360x

Rohatecká obec 1/2019 Staženo: 560x

Rohatecká obec - r. 2018

Rohatecká obec 6/2018 Staženo: 610x

Rohatecká obec 5/2018 Staženo: 544x

Rohatecká obec 4/2018 Staženo: 748x

Rohatecká obec 3/2018 Staženo: 770x

Rohatecká obec 2/2018 Staženo: 914x

Rohatecká obec 1/2018 Staženo: 783x

Rohatecká obec - r. 2017

Rohatecká obec 6/2017 Staženo: 997x

Rohatecká obec 5/2017 Staženo: 926x

Rohatecká obec 4/2017 Staženo: 921x

Rohatecká obec 3/2017 Staženo: 1322x

Rohatecká obec 2/2017 Staženo: 871x

Rohatecká obec 1/2017 Staženo: 935x

Rohatecká obec - r. 2016

Rohatecká obec 6/2016 Staženo: 548x

Rohatecká obec 5/2016 Staženo: 477x

Rohatecká obec 4/2016 Staženo: 510x

Stránka