Obsah

Zpravodaj Rohatecká obec

 

Zpravodaj Rohatecká obecPeriodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Rohatec, řídí redakční rada při OÚ Rohatec. Od roku 2011 vychází každé dva měsíce , aktuálně nákladem 1000 kusů. 

Reklama ve zpravodaji Rohatecká obec je možná za poplatek: 

  - půl strany A4           200,- Kč 

  - čtvrt strany A4         100,- Kč 


Uzávěrka vždy k poslednímu lichého měsíce.

 

Rohatecká obec - r. 2015

Rohatecká obec 5/2015 Staženo: 372x

Rohatecká obec 4/2015 Staženo: 311x

Rohatecká obec 1/2015 Staženo: 302x

Rohatecká obec 2/2015 Staženo: 297x

Rohatecká obec 3/2015 Staženo: 283x

Rohatecká obec - r. 2014

Rohatecká obec 6/2014 Staženo: 357x

Rohatecká obec 5/2014 Staženo: 221x

Rohatecká obec 4/2014 Staženo: 326x

Rohatecká obec 3/2014 Staženo: 350x

Rohatecká obec 2/2014 Staženo: 212x

Rohatecká obec 1/2014 Staženo: 222x

Rohatecká obec - r. 2013

Rohatecká obec 6/2013 Staženo: 242x

Rohatecká obec 5/2013 Staženo: 155x

Rohatecká obec 4/2013 Staženo: 189x

Rohatecká obec 3/2013 Staženo: 187x

Rohatecká obec 2/2013 Staženo: 148x

Rohatecká obec 1/2013 Staženo: 147x

Rohatecká obec - r. 2012

Rohatecká obec 6/2012 Staženo: 135x

Rohatecká obec 5/2012 Staženo: 202x

Rohatecká obec 4/2012 Staženo: 227x

Stránka