Obsah

Zpravodaj Rohatecká obec

 

Zpravodaj Rohatecká obecPeriodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Rohatec, řídí redakční rada při OÚ Rohatec. Od roku 2011 vychází každé dva měsíce , aktuálně nákladem 1000 kusů. 

Reklama ve zpravodaji Rohatecká obec je možná za poplatek: 

  - půl strany A4           300,- Kč 

  - čtvrt strany A4         200,- Kč 


Uzávěrka vždy k poslednímu lichého měsíce.

 

Rohatecká obec - r. 2016

Rohatecká obec 3/2016 Staženo: 588x

Rohatecká obec 2/2016 Staženo: 492x

Rohatecká obec 1/2016 Staženo: 480x

Rohatecká obec - r. 2015

Rohatecká obec 6/2015 Staženo: 412x

Rohatecká obec 5/2015 Staženo: 474x

Rohatecká obec 4/2015 Staženo: 454x

Rohatecká obec 1/2015 Staženo: 372x

Rohatecká obec 2/2015 Staženo: 365x

Rohatecká obec 3/2015 Staženo: 381x

Rohatecká obec - r. 2014

Rohatecká obec 6/2014 Staženo: 501x

Rohatecká obec 5/2014 Staženo: 293x

Rohatecká obec 4/2014 Staženo: 514x

Rohatecká obec 3/2014 Staženo: 487x

Rohatecká obec 2/2014 Staženo: 280x

Rohatecká obec 1/2014 Staženo: 305x

Rohatecká obec - r. 2013

Rohatecká obec 6/2013 Staženo: 342x

Rohatecká obec 5/2013 Staženo: 259x

Rohatecká obec 4/2013 Staženo: 271x

Rohatecká obec 3/2013 Staženo: 292x

Rohatecká obec 2/2013 Staženo: 213x

Stránka