Obsah

Zpravodaj Rohatecká obec

 

Zpravodaj Rohatecká obecPeriodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Rohatec, řídí redakční rada při OÚ Rohatec. Od roku 2011 vychází každé dva měsíce , aktuálně nákladem 1000 kusů. 

Reklama ve zpravodaji Rohatecká obec je možná za poplatek: 

  - půl strany A4           200,- Kč 

  - čtvrt strany A4         100,- Kč 


Uzávěrka vždy k poslednímu lichého měsíce.

 

Rohatecká obec - r. 2012

Rohatecká obec 4/2012 Staženo: 273x

Rohatecká obec 3/2012 Staženo: 200x

Rohatecká obec 2/2012 Staženo: 185x

Rohatecká obec 1/2012 Staženo: 231x

Rohatecká obec - r. 2011

Rohatecká obec 5/2011 Staženo: 184x

Rohatecká obec 4/2011 Staženo: 230x

Rohatecká obec 3/2011 Staženo: 226x

Rohatecká obec 2/2011 Staženo: 187x

Rohatecká obec 1/2011 Staženo: 212x

Rohatecká obec - r. 2010

Rohatecká obec 4/2010 Staženo: 493x

Rohatecká obec 3/2010 Staženo: 202x

Rohatecká obec 2/2010 Staženo: 243x

Rohatecká obec 1/2010 Staženo: 282x

Rohatecká obec - r. 2009

Rohatecká obec 4/2009 Staženo: 200x

Rohatecká obec 3/2009 Staženo: 286x

Rohatecká obec 2/2009 Staženo: 204x

Rohatecká obec 1/2009 Staženo: 198x

Stránka