Obsah

Zpravodaj Rohatecká obec

 

Zpravodaj Rohatecká obecPeriodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Rohatec, řídí redakční rada při OÚ Rohatec. Od roku 2011 vychází každé dva měsíce , aktuálně nákladem 1000 kusů. 

Reklama ve zpravodaji Rohatecká obec je možná za poplatek: 

  - půl strany A4           200,- Kč 

  - čtvrt strany A4         100,- Kč 


Uzávěrka vždy k poslednímu lichého měsíce.

 

Rohatecká obec - r. 2012

Rohatecká obec 2/2012 Staženo: 138x

Rohatecká obec 1/2012 Staženo: 197x

Rohatecká obec - r. 2011

Rohatecká obec 5/2011 Staženo: 150x

Rohatecká obec 4/2011 Staženo: 184x

Rohatecká obec 3/2011 Staženo: 166x

Rohatecká obec 2/2011 Staženo: 156x

Rohatecká obec 1/2011 Staženo: 156x

Rohatecká obec - r. 2010

Rohatecká obec 4/2010 Staženo: 349x

Rohatecká obec 3/2010 Staženo: 171x

Rohatecká obec 2/2010 Staženo: 168x

Rohatecká obec 1/2010 Staženo: 217x

Rohatecká obec - r. 2009

Rohatecká obec 4/2009 Staženo: 148x

Rohatecká obec 3/2009 Staženo: 219x

Rohatecká obec 2/2009 Staženo: 154x

Rohatecká obec 1/2009 Staženo: 150x

Stránka