Obsah

Algoritmus telefonické komunikace, postup u osob, které mají podezření na onemocnění COVID-19 a/nebo se chtějí nechat testovat na přítomnost SARS-CoV-2 či protilátek

Algoritmus testování COVID-19 na odběrových místech

Stránka

  • 1