Obsah

Kronika obce

 
Léta 1930 až 1939

Pamětní kniha obce Rohatce vedená Janem Kurivialem, učitelem v Rohatci, který byl za kronikáře zvolen obecním zastupitelstvem ve schůzi 23. března 1930.

Ještě dosavadní kronikář p. učitel Jan Kuriviál resignoval na tuto funkci ustanovenou obecním zastupitelstvem ve schůzi konané dne 18. října 1936 obecním kronikářem Hynek Novák vykonávající t.č. službu obecního tajemníka.

Obecní rada potvrzuje, že tato pamětní kronika má 149 listů.