Obsah

Rok 1933

 

Varhany

Starosta obce František Antoš číslo 35 najal v roce 1930 obecní honitbu na 6 let ročně za 13.001,- Kč. Na návrh starostův občané se zřekli částek připadajících na ně podle velikosti výměry pozemků z nájemního a starosta zakoupil za celé šestileté nájemné varhany. Někteří občané však si dali částky na ně připadající vyplatiti. Zajímavé je, že to byli příslušníci strany Lidové a strany Komunistické. Mezi jinými byli to Josef Bureš č. 69, Pavel Bureš č. 84, Josef Procházka č. 94, Antonín Bábíček č. 195, Tomáš Němčanský, Bureš Josef č. 281, Michal Hasík č. 169, František Andrýsek č. 404 a j.

Varhany o 7 rejstřících v I. manuále, 8 rejstřících v II. manuále a 3 rejstřících v pedále byly postaveny firmou Rieger v Krnově. Cena 77.000,- Kč.

Intonace: Jednotlivé hry v manuále a pedále znějí velmi jasně a naprosto čistě.

Charakteristika: Rejstříky svým zabarvením velmi dobře vystihují jim odpovídající nástroje: flétna dutá, trumpeta, kryt jemný, roh kamzičí, lesní flétna, hoboj.

Dynamika: Varhany zaznívají v pianissimu jemně a správným zapínáním rejstříků nebo používáním krescendového válce lze přejíti nenápadně až do největšího fortissimo, kteréž zvláště v lodi chrámové působí velmi mohutným dojmem. Slohem a zevnější výstavbou zapadají velmi vhodně do kostela a zůstanou navždy jeho velmi krásnou ozdobou.

Elektrický ventilátor jest velmi vhodně umístěn za varhanami, pracuje téměř neslyšitelně a dodává i při použití plného stroje dostatečné množství vzduchu, při čemž rezervní tlačný měch zůstává stále nahoře.

 

Zima v roce 1933

Začátkem prosince byly tuhé mrazy. Nejnižší teplota -19°C. Ke konci měsíce se oteplilo. Teplota se pohybovala mezi 0°C – 3°C.

 

Podnební poměry a polní plodiny

Obilniny měly z jara dosti vláhy, proto úroda byla velmi dobrá. I v nejhorší písečné půdě můžeme počítat 7 – 8q žita na 1ha. Léto bylo méně příznivé polním plodinám. Začátkem července sice pršelo, ale později bylo tak sucho, že ovoce ze stromů opadalo a úroda brambor byla nepatrná. Mnozí sklidili jen tolik brambor, kolik jich bysázeli.

 

Ceny plodin a masa

Žito (réž): 1q za 70,- Kč. Kukuřice: 1q za 80 – 90,- Kč. Ječmen: 1q za 100,- Kč. 1q červených brambor za 35 – 38,- Kč, žlutých za 40 – 50,- Kč.

Poněvadž místní řezníci platili za vepřový dobytek jen 6,- Kč za 1 kg mrtvé váhy a sekali maso za 10 – 12,- Kč, prováděli rolníci výsek vepřového masa sami a prodávali 1 kg masa za 8 – 9,- Kč a 1 kg sádla za 10,- Kč.

 

Obecní hospodářství v posledním tříletí

Řádné hospodaření

 

 

Mimořádné hospodaření

 

 

Pohyb obyvatelstva

V roce 1933 narodilo se v Rohatci    42 dětí

                                  zemřelo          30 osob

                                                         12 osob

11 sňatků

 

Ještě dosavadní kronikář p. učitel Jan Kuriviál resignoval na tuto funkci ustanovenou obecním zastupitelstvem ve schůzi konané dne 18. října 1936 obecním kronikářem Hynek Novák vykonávající t.č. službu obecního tajemníka.