Obsah

Regulační plány obce Rohatec

 

Lokalita Kolonie - část Panská šíravina - v ploše mezi stávající zástavbou rodinných domů v lokalitě Rohatec-Kolonie, silnicí I. třídy a železniční tratí Břeclav-Přerov

Regulační plán Rohatec - lokalita Kolonie

Verze návrhu zadání určená k projednání podle § 64 stavebního zákona Staženo: 223x | 16.10.2020

Stránka

  • 1