Obsah

Úřední deska

Zákon č. 250/2000 Sb.


Rozpočty obce

Rozpočtová opatření obce

Plnění rozpočtu obce

Závěrečný účet obce

Účetní závěrka obce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Účetní závěrka za r. 2021 08.07.2022
Účetní závěrka za r. 2020 15.06.2021

Střednědobé výhledy rozpočtu obce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Střednědobý výhled rozpočtu obce Rohatec na období 2023 - 2028 28.01.2022

Prodeje a pronájmy

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Zveřejnění záměru pronájmu 21.11.2022 09.12.2022
Zveřejnění záměru prodeje 18.11.2022 06.12.2022
Zveřejnění záměru prodeje 18.11.2022 06.12.2022
Zveřejnění záměru výpůjčky 18.11.2022 06.12.2022
Zveřejnění záměru výpůjčky 18.11.2022 06.12.2022
Zveřejnění záměru výpůjčky 18.11.2022 06.12.2022
Zveřejnění záměru výpůjčky 18.11.2022 06.12.2022

Volby

Informace z jiných úřadů

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Pozvánka na Valnou hromadu Honebního společenstva Rohatec dne 18. 12. 2022 01.12.2022 19.12.2022
Obce pro Baťův kanál - DSO - Návrh rozpočtu na rok 2023 25.11.2022 02.01.2023
Mikroregion Hodonínsko - DSO - Návrh rozpočtu na r. 2023 31.10.2022 03.01.2023
Obce pro Baťův kanál - DSO - Rozpočtové opatření č. 4 za rok 2022 15.09.2022 31.12.2022
Obce pro Baťův kanál - DSO - Schválený závěrečný účet za r. 2021 13.06.2022 30.06.2023
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu dobrovolného svazku obcí s Baťův kanál, o.p.s. 07.03.2022 07.03.2025
Mikroregion Hodonínsko - DSO - Schválený rozpočet na r. 2022 15.12.2021 31.12.2022
Obce pro Baťův kanál - DSO - Schválený rozpočet na rok 2022 13.12.2021 31.12.2022
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Seznam nemovitostí s nedostatečně označenými vlastníky 22.09.2021
Obce pro Baťův kanál - DSO - Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu DSO 12.02.2021 31.12.2024
Obce pro Baťův kanál - DSO - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 - 2026 18.12.2020 31.12.2026
Mikroregion Hodonínsko - DSO - Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2026 18.12.2020 31.12.2026
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - rozšíření katastrálních území zasažených kůrovcovou kalamitou 28.07.2020 31.12.2022
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu DSO - Obce pro Baťův kanál 25.02.2020 31.12.2023
Obce pro Baťův kanál - DSO - Smlouva o poskytnutí dotace pro Baťův kanál, o.p.s. 05.11.2019 31.12.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - zalesňování v období do 31. 12. 2022 02.09.2019 31.12.2022
Schválený rozpočtový výhled na roky 2018 - 2022 Mikroregionu Hodonínsko - dobrovolného svazku obcí 09.03.2017 31.12.2022
Rozpočtový výhled 2018 - 2022 DSO - Obce pro Baťův kanál 09.03.2017 31.12.2022

Veřejnoprávní smlouvy

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Změna č. 1 Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Rohatec uzavřené dne 10.2.2022 s Českým svazem včelařů, z.s., základní organizace Rohatec 26.09.2022 26.09.2025
Změna č. 1 Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Rohatec uzavřené dne 7.2.2022 s TJ Slavoj Rohatec 29.08.2022 29.08.2025
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Rohatec s Městem Hodonín na r. 2022 29.06.2022 30.06.2025
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Rohatec s SKST Rohatec, z.s. na r. 2022 17.02.2022 17.02.2025
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Rohatec s Českým svazem včelařů, z.s., základní organizace Rohatec na r. 2022 10.02.2022 10.02.2025
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Rohatec s TJ Slavoj Rohatec na r. 2022 07.02.2022 07.02.2025
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Rohatec s SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Rohatec na r. 2022 03.02.2022 03.02.2025
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Rohatec se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Rohatec na r. 2022 03.02.2022 03.02.2025
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Rohatec s Moravskoslezským kynologickým svazem, Kynologickým klubem Rohatec, pobočným spolkem na r. 2022 03.02.2022 03.02.2025
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Rohatec se Spolkem zdravotně postižených občanů Základní organizace Rohatec na r. 2022 03.02.2022 03.02.2025
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Rohatec s Klubem důchodců Rohatec z.s. na r. 2022 31.01.2022 31.01.2025
Změna č. 1 Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Rohatec uzavřené dne 3.3.2021 s Českým svazem včelařů, z.s., základní organizace Rohatec 08.12.2021 09.12.2024
Změna č. 1 Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Rohatec uzavřené dne 21. 4. 2021 s Dětským folklórním souborem Malá chasa z Rohatca 30.11.2021 02.12.2024
Změna č. 1 Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Rohatec uzavřené dne 17.3.2021 s TJ Slavoj Rohatec 25.11.2021 25.11.2024
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Rohatec s Městem Hodonín na r. 2021 03.05.2021 03.05.2024
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Rohatec s Dětským folklórním souborem Malá chasa z Rohatca na r. 2021 22.04.2021 22.04.2024
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Rohatec s TJ Slavoj Rohatec na r. 2021 18.03.2021 18.03.2024
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Rohatec s SKST Rohatec, z.s. na r. 2021 11.03.2021 11.03.2024
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Rohatec s Klubem důchodců Rohatec z.s. na r. 2021 08.03.2021 08.03.2024
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Rohatec s SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Rohatec na r. 2021 05.03.2021 05.03.2024
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Rohatec s Mysliveckým spolkem Závidov na r. 2021 04.03.2021 04.03.2024
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Rohatec s Českým svazem včelařů, z.s., základní organizace Rohatec na r. 2021 03.03.2021 04.03.2024
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Rohatec se Spolkem zdravotně postižených občanů Základní organizace Rohatec na r. 2021 03.03.2021 04.03.2024
Změna č. 1 Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Rohatec s TJ Slavoj Rohatec 02.11.2020 02.11.2023
Změna č. 1 Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Rohatec s Dětským folklórním souborem Malá chasa z Rohatca 02.11.2020 02.11.2023
Změna č. 1 Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Rohatec s SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Rohatec na r. 2020 26.10.2020 26.10.2023
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Rohatec s Městem Hodonín na r. 2020 21.04.2020 22.04.2023
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Rohatec s SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Rohatec na r. 2020 02.03.2020 03.03.2023
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Rohatec s TJ Slavoj Rohatec na r. 2020 26.02.2020 27.02.2023
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Rohatec s Klubem důchodců Rohatec z.s. na r. 2020 26.02.2020 27.02.2023
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Rohatec s SKST Rohatec, z.s. na r. 2020 26.02.2020 27.02.2023
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Rohatec s Dětským folklórním souborem Malá chasa z Rohatca na r. 2020 26.02.2020 27.02.2023
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Rohatec s Českým svazem včelařů, z.s., základní organizace Rohatec na r. 2020 26.02.2020 27.02.2023
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Rohatec se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Rohatec na r. 2020 26.02.2020 27.02.2023
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Rohatec s Moravskoslezským kynologickým svazem, Kynologickým klubem Rohatec, pobočným spolkem na r. 2020 26.02.2020 27.02.2023
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Rohatec se Spolkem zdravotně postižených občanů Základní organizace Rohatec na r. 2020 26.02.2020 27.02.2023
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Rohatec s Pěveckým sborem Rohatec, z.s. na r. 2020 26.02.2020 27.02.2023