Obsah

Zpět

Obce pro Baťův kanál - DSO - Rozpočtové opatření č. 2 za r. 2022

Úprava rozpočtu dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál na rok 2022 – rozpočtové opatření č. 2 je zveřejněn na:

https://www.obceprobatuvkanal.cz/slozka/dokumenty-dso/

Rozpočtové opatření č. 2 za rok 2022 bylo schváleno na 120. shromáždění dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne 21.4.2022.

Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři DSO – Obce pro Baťův kanál, Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín, u manažerky svazku Martiny Kočvarové, DiS.

Rozpočtové opatření č. 2 (461.62 kB)

Vyvěšeno: 28. 4. 2022

Datum sejmutí: 30. 9. 2022

Zodpovídá: Petra Navrátilová

Zpět