Obsah

Zpět

Obce pro Baťův kanál - DSO - Rozpočtové opatření č. 3 za r. 2022

Úprava rozpočtu dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál na rok 2022 – rozpočtové opatření č. 3 je zveřejněn na:

https://www.obceprobatuvkanal.cz/slozka/dokumenty-dso/

Rozpočtové opatření č. 3 za rok 2022 bylo schváleno na 121. shromáždění dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne 2.6.2022

Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři DSO – Obce pro Baťův kanál, Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín, u manažerky svazku Martiny Kočvarové, DiS.              

Rozpočtové opatření č. 3 za r. 2022

 

Vyvěšeno: 13. 6. 2022

Datum sejmutí: 30. 9. 2022

Zodpovídá: Petra Navrátilová

Zpět