Obsah

Zpět

Obce pro Baťův kanál - DSO - Schválený závěrečný účet za r. 2021

Schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál za rok 2021 je zveřejněn na:

https://www.obceprobatuvkanal.cz/slozka/dokumenty-dso/

Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál za rok 2021 byl schválen na 121. shromáždění dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne 2.6.2020.

Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři DSO – Obce pro Baťův kanál, Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín, u manažerky svazku Martiny Kočvarové, DiS.

Závěrečný účet za r. 2021

Vyvěšeno: 13. 6. 2022

Datum sejmutí: 30. 6. 2023

Zodpovídá: Petra Navrátilová

Zpět