Obsah

Zpět

Změna č. 1 Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Rohatec uzavřené dne 10.2.2022 s Českým svazem včelařů, z.s., základní organizace Rohatec

Vyvěšeno: 26. 9. 2022

Datum sejmutí: 26. 9. 2025

Zodpovídá: Petra Navrátilová

Zpět