Obsah

Sportovní areál Rohatec

Kontakty:

Viktor Weber, správce areálu
email: viktorweber@seznam.cz
tel.: 724 980 908

 

Operační program: ROP NUTS 2 Jihovýchod
Prioritní osa: 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel
Oblast podpory: 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
Registrační číslo: CZ.1.11/3.3.00/36.01532
Název projektu: Sportovní areál Rohatec
Žadatel: Obec Rohatec
Adresa žadatele: Květná 359/1, 696 01 Rohatec
Poskytovatel podpory: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod
Celkové projektované náklady: 13,3 mil. Kč
Maximální alokovaná dotace: 10,7 mil. Kč

 

Stručný popis a realizace projektu

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod schválila obci Rohatec žádost o dotaci na projekt s názvem Sportovní areál Rohatec. Předmětem realizace tohoto projektu je vybudování víceúčelového sportoviště s moderním povrchem vedle areálu základní školy. Sportovní areál obsahuje víceúčelové hřiště pro malou kopanou, které se dá jednoduše přestavit na tři sportoviště na tenis, volejbal, košíkovou či házenou. Dále obsahuje atletickou dráhu pro běh na 60 metrů a dráhu pro skok daleký. Posledním sportovištěm je pak hřiště s umělou trávou určené pro nohejbal či badminton. Vysoutěžená cena díla činí 9.085.648 Kč, dotace bude poskytnuta ve výši 85 % z uznatelných nákladů, zbývající část je financována z rozpočtu obce. V lednu 2015 začala společnost Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. s realizací zemních prací a výstavbou sportoviště. Dále probíhala výstavba areálu dle harmonogramu. Ukončení fyzické realizace akce i kolaudace proběhla do  31.05.2015.

 

Slavnostní otevření

Sportovní areál byl slavnostně otevřen 18. června 2015 za účasti představitel obce, dodavatele, školy a široké veřejnosti. Přestřihnutí pásky nového víceúčelového sportoviště se mimo investora ujali také fotbalista ligového Slovácka Luboš Kalouda, rohatecká atletka Veronika Paličková a basketbalistka Petra Mlčochová. V novém areálu se ve čtvrtek nejprve představily děti z družiny, které ukázaly nacvičené country tance. Po úvodním vystoupení následovalo přátelské utkání kluků z fotbalové přípravky Slavoje. Právě šikovní svěřenci Lukáše Vyslužila odstartovali první sportovní den Základní školy v Rohatci. Pro všechny žáky školy bylo připraveno devět stanovišť, na kterých si vyzkoušeli různé disciplíny, ať už to byla střelba na fotbalovou či florbalovou branku, na basketbalový koš. Žáci si dále mohli zahrát stolní tenis, zaskákat z místa do dálky, zazávodit v pytlích na třicet metrů nebo zaházet. Vše vyvrcholilo exhibičním zápasem basketbalu mezi žáky devátých tříd a výběrem učitelů a zástupců radnice.

 

Sportovní areálSportovní areál

 

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.