Obsah

Realizované projekty a dotační akce

 

Rozšíření kapacity Mateřské školy obce Rohatec

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010187

 

 

Příměstské tábory Rohatec

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014392

Projekt je zaměřen na realizaci příměstských táborů v obci Rohatec a řeší problém umístění a péči dětí zaměstnaných rodičů v průběhu letních prázdnin. Hlavním cílem projektu je rozšíření a zkvalitnění nabídky cenově dostupných služeb v péči o děti v době letních prázdnin. Tábory v Rohatci budou probíhat v letech 2020 ,2021, 2022, každý rok ve třech turnusech. Jeden turnus je po dobu 5-ti pracovních dní. Tábor bude pro děti od 7 do 12 let. Maximální počet dětí na jednom turnusu je 20.

Způsobilé výdaje: 617 687,50 Kč.

Výše dotace: 100 %

Délka realizace: 1. 4. 2020 – 30.11.2022

 

 

Stavební úpravy a přístavba k ZŠ Rohatec, ul. Školní 742 Rohatec

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003719

Obsahem projektu je dvoupodlažní přístavba ke stávající budově základní školy, ve které budou umístěny dvě odborné učebny včetně zázemí (kabinetů). Dále je obsahem projektu vnitřní vybavení těchto učeben, a to nejen potřebným nábytkem, tak také odbornou technikou a pomůckami k zajištění kvalitní výuky v daných klíčových kompetencích -  technické a řemeslné obory a přírodní vědy.

Způsobilé výdaje: 8 486 627 Kč.

Výše dotace: 95 %

Délka realizace: 1. 1. 2015 – 31.5.2020

     

  

  

 

   

Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ Rohatec

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010967

Cílem realizovaného projektu je pořízení vybavení do dvou nově vzniklých učeben v Základní škole Rohatec, které jsou zaměřeny na přírodní vědy a technické a řemeslné obory.

Způsobilé výdaje: 273 392 Kč.

Výše dotace: 95 %

Délka realizace: 1.1.2019 – 31.5.2020


   

 

 

Obnova a doplnění výstroje a výzbroje hasičů

Reg. č.:

052809/18/OKH

Poskytovatel dotace:

Jihomoravský kraj

Dotační program:

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JMK 2017-2020

Výše dotace:

52.000,- Kč

Termín realizace:

05/2018 – 12/2018

 

 

Program rozvoje obce Rohatec na období 2019–2025

Výsledky dotazníkového šetření

Prezentace

Prezentace výsledků ke stažení

 

Efektivní veřejná správa obce Rohatec - cesta blíže k občanům
Reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002921               
Poskytovatel dotace: Evropský sociální fond
Operační program: Zaměstnanost
Prioritní osa: Efektivní veřejná správa
Výše dotace: 1.029.400,- Kč
Termín realizace: 1/2017 - 11/2018

 

 

Bezbariérové chodníky Rohatec - trasa A a rekonstrukce přechodů ul. Hodonínská
Reg. č.: 4666/SFDI/220073/8691/2017
Poskytovatel dotace: Státní fond dopravní infrastruktury
Dotační program: Zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy
Výše dotace: 5.921.000,- Kč
Termín realizace: 10/2017 - 1/2018

 

 

Pořízení mobilního pódia
Reg. č.: 041222/16/OKH
Poskytovatel dotace: Jihomoravský kraj
Dotační program: Individuální dotace JMK
Výše dotace: 300.000,- Kč
Termín realizace: 10/2016 - 3/2017
 

 

Sportovní areál Rohatec
Reg. č.: CZ.1.11/3.3.00/36.01532 
Poskytovatel dotace: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod
Operační program: ROP NUTS 2 Jihovýchod
Prioritní osa: Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel
Výše dotace: 7.672.900,- Kč
Termín realizace: 1/2015 - 5/2015