Obsah

Obnova a doplnění výstroje a výzbroje hasičů

Reg. č.:

052809/18/OKH

Poskytovatel dotace:

Jihomoravský kraj

Dotační program:

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JMK 2017-2020

Výše dotace:

52.000,- Kč

Termín realizace:

05/2018 – 12/2018

 

Program rozvoje obce Rohatec na období 2019–2025

Výsledky dotazníkového šetření

Prezentace

Prezentace výsledků ke stažení

 

 

Realizované projekty a dotační akce

 
Efektivní veřejná správa obce Rohatec - cesta blíže k občanům
Reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002921               
Poskytovatel dotace: Evropský sociální fond
Operační program: Zaměstnanost
Prioritní osa: Efektivní veřejná správa
Výše dotace: 1.029.400,- Kč
Termín realizace: 1/2017 - 11/2018

 

 

Bezbariérové chodníky Rohatec - trasa A a rekonstrukce přechodů ul. Hodonínská
Reg. č.: 4666/SFDI/220073/8691/2017
Poskytovatel dotace: Státní fond dopravní infrastruktury
Dotační program: Zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy
Výše dotace: 5.921.000,- Kč
Termín realizace: 10/2017 - 1/2018

 

 

Pořízení mobilního pódia
Reg. č.: 041222/16/OKH
Poskytovatel dotace: Jihomoravský kraj
Dotační program: Individuální dotace JMK
Výše dotace: 300.000,- Kč
Termín realizace: 10/2016 - 3/2017
 

 

Sportovní areál Rohatec
Reg. č.: CZ.1.11/3.3.00/36.01532 
Poskytovatel dotace: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod
Operační program: ROP NUTS 2 Jihovýchod
Prioritní osa: Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel
Výše dotace: 7.672.900,- Kč
Termín realizace: 1/2015 - 5/2015