Obsah

Hasičská technika pro JSDH Rohatec

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010968

Primárním cílem projektu je zvýšit připravenost a akceschopnost zásahové Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Rohatec, jakožto jedné z hlavních složek IZS, při řešení a řízení rizik a katastrof, které jsou spojovány se změnou klimatu a s extrémními suchy v dané oblasti, zaznamenávanými v posledních letech. Plánovaného cílového stavu bude dosaženo pořízením cisternové stříkačky CAS 30 9000/540 S2VH, která bude primárně využívána zásahovou Jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Rohatec.

 

Způsobilé výdaje:      6 118 000 Kč

Výše dotace:              95%

Realizace projektu:   1.12.2018 – 30.11.2020

 

HASIČSKÁ TECHNIKA PRO JEDNOTKU SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE ROHATEC

 

Poskytovatel dotace:

Jihomoravský kraj

Dotační program:

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020, rok 2020

Výše dotace:

1 000 000 Kč

Termín realizace:

02/2020 – 11/2020