Obsah

Stavební úpravy a přístavba k ZŠ Rohatec, ul. Školní 742 Rohatec

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003719

Obsahem projektu je dvoupodlažní přístavba ke stávající budově základní školy, ve které budou umístěny dvě odborné učebny včetně zázemí (kabinetů). Dále je obsahem projektu vnitřní vybavení těchto učeben, a to nejen potřebným nábytkem, tak také odbornou technikou a pomůckami k zajištění kvalitní výuky v daných klíčových kompetencích -  technické a řemeslné obory a přírodní vědy.

Způsobilé výdaje: 8 486 627 Kč.

Výše dotace: 95 %

Délka realizace: 1. 1. 2015 – 31.5.2020