Obsah

Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ Rohatec

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010967

Cílem realizovaného projektu je pořízení vybavení do dvou nově vzniklých učeben v Základní škole Rohatec, které jsou zaměřeny na přírodní vědy a technické a řemeslné obory.

Způsobilé výdaje: 273 392 Kč.

Výše dotace: 95 %

Délka realizace: 1.1.2019 – 31.5.2020