Rohatec - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Úprava rozpočtu dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál na rok 2021 – rozpočtové opatření č. 3 je zveřejněn na:

https://www.obceprobatuvkanal.cz/slozka/dokumenty-dso/

Rozpočtové opatření č. 3 za rok 2021 bylo schváleno na 111. shromáždění dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne 25.5.2021.

Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři DSO – Obce pro Baťův kanál, Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín, u manažerky svazku Martiny Kočvarové, DiS.

Rozpočtové opatření č. 3 (4.99 MB)

Oprava - Rozpočtové opatření č. 3 (5.01 MB)

Datum sejmutí: 30. 9. 2021 Zodpovídá: Petra Navrátilová