Rohatec - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Schválený rozpočet na r. 2021

Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál na rok 2021 je zveřejněn na:

https://www.obceprobatuvkanal.cz/slozka/dokumenty-dso/

Rozpočet na rok 2021 byl schválen na 107. shromáždění starostů dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne 16.12.2020.

Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři DSO – Obce pro Baťův kanál, Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín, u manažerky svazku Martiny Kočvarové, DiS.

Datum sejmutí: 31. 12. 2021 Zodpovídá: Petra Navrátilová