Rohatec - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

- pozemku parc.č. 3849 - o výměře 704 m2 - ostatní plocha, k.ú. Rohatec

Zveřejnění záměru (406.32 kB)

Datum sejmutí: 20. 9. 2021 Zodpovídá: Petra Navrátilová