Rohatec - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022 - 2026

Schválený střednědobý výhled rozpočtu dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál na období 2022 – 2026 je zveřejněn na:

https://www.obceprobatuvkanal.cz/slozka/dokumenty-dso/

Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2026 byl schválen na 107. shromáždění starostů dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne 16.12.2020.

Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři DSO – Obce pro Baťův kanál, Masarykovo náměstí 115/27, 695 01 Hodonín, u manažerky svazku Martiny Kočvarové, DiS..

Datum sejmutí: 31. 12. 2026 Zodpovídá: Petra Navrátilová