Obsah

Obec Rohatec

Historie obce sahá hluboko do minulosti. Podnětem k osídlení bylo zřejmě obchodní spojení Moravy s horními Uhry o čemž svědčí místo kde se od pradávna nacházel přívoz „pas rohatecký“ vedoucí na slovenský břeh řeky Moravy v místech kde dnes tvoří řeka státní hranici mezi Českou a Slovenskou republikou. V minulosti byl také místem s častými vpády z Uher, místem krvavých bojů o Rohatec a vstup na Moravu. Tudy vedla i důležitá obchodní cesta z tehdejších Uher (Slovensko) i od Strážnice přes most, který zde stával.

Více

27.01.2021

Výběrové šetření Českého statistického úřadu - Životní podmínky 2021

Šetření se uskuteční na území celé ČR a proběhne od 30. 1. do 13. 6. 2021 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů, budou se prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Více informací naleznete v příloze.

Detail

25.01.2021

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2021 v Rohatci

Oznamujeme občanům, že výtěžek Tříkrálové sbírky v obci Rohatec činil 46 855,- Kč. Děkujeme všem ,kteří přispěli na charitativní sbírku.

Detail

14.01.2021

Očkování proti COVID-19 pro seniory 80+

Očkování proti COVID-19 pro seniory 80+ Registrace od 15.1.2021 Volejte bezplatné linky tel. 1221 , tel. 800 129 921 po - pá 8:00 - 16:00 hod Viz leták

Detail

07.01.2021

Oznámení

Vývozy odpadů v r. 2021

V příloze naleznete harmonogram svozů odpadů v r. 2021, upozorňujeme, že od března dochází k rozdělení svozu BIO odpadu na 2 dny - ve středu se budou svážet nádoby na BIO odpad z dědiny, v pátek pak ze Soboněk, Kolonie a Kopce.

Detail

22.12.2020

Oznámení

Finanční úřad - daňové přiznání k dani z nemovitých věcí v r. 2021

V měsíci lednu 2021 budou mnozí občané podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Finanční úřad pro Jihomoravský kraj si je vědom toho, že tato akce je každoročně spojená s kumulací poplatníků na podatelnách a také na odborných odděleních územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj. Vzhledem k současné epidemiologické situaci chceme tomuto předcházet, ovšem současně se nebráníme poskytováním služeb poplatníkům jako doposud (zejména pomoci s vyplněním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí). Toho bychom chtěli docílit především prostřednictvím telefonické komunikace, kdy na určených telefonních číslech, které naleznete v příloze, budou poplatníkům k dispozici pracovníci majetkových daní, kteří zodpoví veškeré dotazy týkající se daně z nemovitých věcí, nebo spojí poplatníky přímo na pracovníky spravující konkrétní poplatníky (tedy své správce daně). Telefonicky rovněž pomůžeme poplatníkům s vyplněním daňového přiznání, přičemž se s poplatníkem dohodneme na formě pomoci, a to v takové míře, aby nebyla nutná návštěva finančního úřadu, nebo jeho územního pracoviště, respektive aby bylo možné přiznání poslat poštou, elektronicky prostřednictvím daňového portálu, případně je podat prostřednictvím sběrného boxu. Kontakty k telefonickému řešení problematiky daně z nemovitých věcí přikládáme v příloze. Ing. Martin Komárek ředitel

Detail

22.12.2020

Oznámení - zrušení plesů v lednu a únoru 2021

Oznamujeme občanům, že po dohodě s organizátory jsou plesy v lednu a únoru zrušeny.

Detail

25.11.2020

Nabídka studijních oborů

OA a SOU Veselí nad Moravou - informace pro žáky 9. tříd a jejich rodiče

Obchodní akademie a Střední odborné učiliště ve Veselí nad Moravou i letos otevírá mnoho perspektivních oborů. Pro více informací můžete navštívit www.oaveseli.cz nebo volat 518 322 249.

Detail

Novinky o koronaviru a další aktuality z našeho webu.
Stačí si stáhnout mobilní aplikaci.
×
Více informací

26.08.2018

Hody 2018

Hody 2018

Detail

08.05.2018

25. ročník běhu "Rohatecká 10"

25. ročník běhu "Rohatecká 10"

Detail

07.04.2018

Ukliďme Česko - Ukliďme si Rohatec

Ukliďme Česko - Ukliďme si Rohatec

Detail

17.03.2018

Velikonoční výstava a výstava panenek

Velikonoční výstava a výstava panenek

Detail

27.08.2017

Hody 2017

Hody 2017

Detail

15.07.2017

Soutěž v požárním sportu 2017

Soutěž v požárním sportu 2017

Detail

24.06.2017

Slavoj Rohatec CUP 2017

Slavoj Rohatec CUP 2017

Detail