Obsah

Obec Rohatec

Historie obce sahá hluboko do minulosti. Podnětem k osídlení bylo zřejmě obchodní spojení Moravy s horními Uhry o čemž svědčí místo kde se od pradávna nacházel přívoz „pas rohatecký“ vedoucí na slovenský břeh řeky Moravy v místech kde dnes tvoří řeka státní hranici mezi Českou a Slovenskou republikou. V minulosti byl také místem s častými vpády z Uher, místem krvavých bojů o Rohatec a vstup na Moravu. Tudy vedla i důležitá obchodní cesta z tehdejších Uher (Slovensko) i od Strážnice přes most, který zde stával.

Více

Aktuality

07.02.2023

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD - VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ V DOMÁCNOSTECH

Šetření proběhne 4. 2. - 18. 6. prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Více informací naleznete v příloze.

Detail

01.02.2023

NEMOCNICE TGM HODONÍN - NÁVŠTĚVY

Nemocnice TGM Hodonín, z důvodu nižšího výskytu AKUTNÍCH RESPIRAČNÍCH INFEKCÍ rozšiřuje od 1. 2. 2023 návštěvní dobu. Hospitalizované pacienty je nyní možné navštěvovat  ve STŘEDU a v NEDĚLI.

Detail

24.01.2023

Oznámení

Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 23. 2. od 7:30 do 14:30 hod.

Vypnutá oblast: Nové řádky od č. 809/3 po č. 343/55 a od č. 1085/32 po č. 863/38.

Detail

11.01.2023

POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PRO R. 2023

Výše poplatku za odpady činí, stejně jako v r. 2022, 600,- Kč/osoba/rok nebo 600,- Kč dům/rok (ve kterém není hlášena k pobytu žádná osoba). Slevu 10,- Kč/osoba/měsíc mají poplatníci od měsíce, ve kterém dosáhnou věku 70-ti let.

Detail

Kalendář akcí

11.02.2023 - 12.02.2023

Pozvánka

TRADIČN HASIČSKÝ PLES

Hraje skupina For people a DJ Tomy. Předprodej vstupenek denně od 16:00 do 18:00 hod. na adrese Osvobození 55, paní Márová, tel. 604 831 430.

Detail

18.02.2023 - 19.02.2023

Pozvánka

ŠKOLNÍ PLES

Na plese vystoupí žáci 9. třídy s Polonézou. K poslechu a tanci bude hrát JaGr band. Prodej lístků paní Staňková - tel. 608 707 060, paní Domanská tel. 724 787 623.

Detail

26.02.2023

Pozvánka

BURZA KROJŮ V HODONÍNĚ

Příjem krojových součástí v pátek 24. 2. od 16:00 do 19:00 hod.

Detail

26.03.2023

Pozvánka

POHÁDKOVÝ KARNEVAL V RATÍŠKOVICÍCH

Malování na obličej, balónkový klaun, fotokoutek, cukrová vata, občerstvení.

Detail