Rohatec - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Schválený Závěrečný účet Obce Rohatec za rok 2016 je ke stažení níže.

Listinná podoba dokumentu je k nahlédnutí v kanceláři č. 7 u paní Petry Navrátilové, Obec Rohatec, Květná 359/1, 696 01  Rohatec.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obce Rohatec, okres Hodonín

Schválený Závěrečný účet Obce Rohatec za rok 2016 

Zodpovídá: Petra Navrátilová