Obsah

Vyhlášky a nařízení

Vyhlášky a nařízení 2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 66x

Vyhlášky a nařízení 2015

Nařízení obce č. 2/2015, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Staženo: 37x

Vyhlášky a nařízení 2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2011 Staženo: 36x

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místních poplatcích Staženo: 53x

Vyhlášky a nařízení 2011

Obecně závazná vyhláška č.1/2011, o místních poplatcích Staženo: 40x

Obecně závazná vyhláška č.3/2011, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek na vymezených veřejných prostranstvích Staženo: 36x

Obecně závazná vyhláška č.4/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému Staženo: 47x

Vyhlášky a nařízení 2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, o závazných částech územního plánu obce Rohatec Staženo: 41x

Obecně závazná vyhláška č. 4/2006, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/1996 Staženo: 33x

Obecně závazná vyhláška č. 5/2006, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2000 Staženo: 35x

Obecně závazná vyhláška č. 6/2006, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2000 Staženo: 50x

Obecně závazná vyhláška č. 7/2006, o místních poplatcích Staženo: 38x

Obecně závazná vyhláška č. 8/2006, o stanovení systému nakládání s odpady v obci Rohatec Staženo: 51x

Obecně závazná vyhláška č. 9/2006, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/1998 Staženo: 32x

Obecně závazná vyhláška č. 10/2006, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2003 Staženo: 35x

Vyhlášky a nařízení 2004

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004, o zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob Staženo: 32x

Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2004 Staženo: 32x

Vyhlášky a nařízení 2003

Obecně závazná vyhláška č. 2/2003, o znaku a praporu obce Rohatec a jejich užívání Staženo: 26x

Vyhlášky a nařízení 2002

Obecně závazná vyhláška č. 3/2002, kterou se vydává Požární řád obce Rohatec Staženo: 28x

Obecně závazná vyhláška č. 5/2002, o zabezpečení požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu Staženo: 28x

Stránka