Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Rohatec
Rohatec

Rok 1931

Jaké se čtou časopisy

Bývalý cukrovar byl střediskem germanizační činnosti. Po převratu byl sice postup němectví zastaven, byla zrušena dvoutřídní německá škola a přeměněna v jednotřídní českou, ale stopy germanizace zůstaly dodnes, což viděli z četby časopisů.

Poněvadž továrna na čokoládu s kolonií, nádražím, impregnační továrnou a vápeno–pískovou cihelnou pro větší vzdálenost od ostatní obce žijí vlastním životem, uvádím časopisy, které se tam čtou zvláště.

V roce 1931 četly se v továrně na čokoládu a okolí:

Německé časopisy

České časopisy

Ve vsi se četly:

Jubilejní zátiší

s letní restaurací a cvičištěm v Rohatci

Již v roce 1928 na paměť desetiletého trvání naší republiky usneslo se obecní zastupitelstvo věnovati 10.000,- Kč na zřízení cvičiště pod zalesněnými stráněmi „Rohátky“. K uskutečnění došlo teprve na jaře roku 1931.

Podle plánu zahradního architekta Josefa aňka v Chrudimi zátiší upraveno a osázeno stromy a křovinami, jež byly objednány z jaroslavické stromové školky „Poma“, spol. s r.o., ústředna: Brno Masarykova 33.

Objednáno a vysázeno:

Počasí

Zima byla mírná, největší mrazy byly v únoru (15°C pod nulou).

Slibná úroda zničena krupobitím 11. června 1931 ve 20 hod. Kroupy až velikosti holubího vejce zničily v 10 ti minutách obilniny na 100%. Sklizeň bramborů a kukuřice byla průměrná. Cena žita 1q  160 – 180 Kč, 1q bramborů 24 – 40 Kč.

23.VII. 1931 o 1 ½  hod v noci vypukl oheň ve stodole Jana Hasíka číslo 33. Ve stodole shořela sklizeň obilí Josefa Nováka číslo 97 a mlátička bratří Talachů, která byla připravena k mlácení.

V tomto roce byla provedena oprava hrází u řeky Moravy a u Mlýnské. Náklad činil 43.136,80 Kč. Náklad na stavbu silnice vedoucí od státní silnice dědinou ke kapličce a od kapličky směrem k Hodonínu až ke kříži činil 78.200,80 Kč. Ministerstvo sociální péče přispělo na tyto nouzové práce 8,- Kč na denní plat dělníka. Denní plat dělníka byl 16,- Kč.

Obecní volby v Rohatci

27. září 1931

27. září konaly se již po čtvrté volby do obecního zastupitelstva v 13 letech trvání naší republiky. Kandidovalo 10 stran.

Do voličských seznamů bylo zapsáno 1.346 voličů. Volby se konaly ve dvou místnostech.

Pro I. místnost zapsáno v seznamech 660 voličů, z toho volilo 596, nevolilo 64.

Pro II. místnost zapsáno v seznamech 686 voličů, z toho volilo 594, nevolilo 92.

Platných hlasů bylo v I. místnosti 590, neplatné hlasy 4

Platných hlasů bylo v II. místnosti 592, neplatné hlasy 4

Celkem 1.182 hlasů platných, 8 hlasů neplatných

Zvolení za stranu (číslo kandidáta)

Volby starosty, 2 náměstků a obecní rady vykonány 10. listopadu 1931. Starostou zvolen Antoš František číslo 35 ze strany agrární. 1. náměstkem zvolen Školl František číslo 336 ze strany Sociální demokracie. 2. Náměstkem zvolen Antoš Jan číslo 31 ze strany komunistické. Při volbě obecní rady použito bylo nesprávného volebního čísla, podala proto strana komunistická rekurs proti volbě.

Obec

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mohlo by Vás zajímat