Obsah

Anna Homolová

Telefon: 518 359 230
Mobilní telefon: 725 395 308
E-mail: mistostarosta@rohatec.cz
vCard

Role v org. struktuře

Obec Rohatec - místostarostka
Květná 359/1, Rohatec

Rada obce - místostarostka
Květná 359/1, Rohatec

Místostarosta - místostarostka

Zastupitelstvo obce - člen
Květná 359/1, Rohatec

Redakční rada obecních novin - člen