Obsah

Anna Homolová


Role v org. struktuře

Obec Rohatec - místostarostka
Květná 359/1, Rohatec

Rada obce - místostarostka
Květná 359/1, Rohatec

Místostarosta - místostarostka

Zastupitelstvo obce - člen
Květná 359/1, Rohatec

Redakční rada obecních novin - člen