Obsah

Volby do Evropského parlamentu 2019

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí Staženo: 59x

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Staženo: 55x

Žádost o vydání voličského průkazu Staženo: 57x

Plná moc k převzetí voličského průkazu Staženo: 47x

Informace pro voliče - voličské průkazy Staženo: 58x

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce po 14. dubnu 2019 Staženo: 47x

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Staženo: 56x

Oznámení starosty obce o době a místě konání VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Staženo: 51x

Informace pro cizince o možnosti volit do Evropského parlamentu Staženo: 48x

Informace pro členy OVK Staženo: 55x

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev obcí + příloha_doklady Staženo: 156x

Počty podpisů potřebných na peticích Staženo: 153x

Přebírání kandidátních listin Staženo: 173x

Oznámení o počtu zastupitelstva ve volebním období 2018-2022 Staženo: 222x

Stanovení počtu členů okrskových volebních komise Staženo: 143x

Informace o počtu a sídle OVK Staženo: 123x

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Staženo: 196x

Oznámení o době a místě konání voleb Staženo: 206x

Volby prezidenta ČR 2018

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí Staženo: 211x

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Staženo: 223x

Stránka