Obsah

Volby 2021

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR SE BUDOU KONAT VE DNECH 8. A 9. ŘÍJNA 2021

 

 

Volby do zastupitelstev krajů 2020

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Staženo: 90x

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Staženo: 101x

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Staženo: 168x

Žádost o vydání voličského průkazu Staženo: 146x

Oznámení starosty obce o době a místě konání Voleb do zastupitelstev krajů Staženo: 62x

Odvolání zapisovatele okrskové volební komise Staženo: 45x

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Staženo: 45x

Volby do Evropského parlamentu 2019

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí Staženo: 168x

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Staženo: 148x

Žádost o vydání voličského průkazu Staženo: 164x

Plná moc k převzetí voličského průkazu Staženo: 142x

Informace pro voliče - voličské průkazy Staženo: 151x

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce po 14. dubnu 2019 Staženo: 141x

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Staženo: 163x

Oznámení starosty obce o době a místě konání VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Staženo: 150x

Informace pro cizince o možnosti volit do Evropského parlamentu Staženo: 134x

Informace pro členy OVK Staženo: 144x

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev obcí + příloha_doklady Staženo: 440x

Počty podpisů potřebných na peticích Staženo: 278x

Přebírání kandidátních listin Staženo: 288x

Stránka