Obsah

Volby do Evropského parlamentu 2019

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí Staženo: 83x

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Staženo: 77x

Žádost o vydání voličského průkazu Staženo: 87x

Plná moc k převzetí voličského průkazu Staženo: 75x

Informace pro voliče - voličské průkazy Staženo: 81x

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce po 14. dubnu 2019 Staženo: 67x

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Staženo: 79x

Oznámení starosty obce o době a místě konání VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Staženo: 78x

Informace pro cizince o možnosti volit do Evropského parlamentu Staženo: 70x

Informace pro členy OVK Staženo: 78x

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev obcí + příloha_doklady Staženo: 237x

Počty podpisů potřebných na peticích Staženo: 181x

Přebírání kandidátních listin Staženo: 204x

Oznámení o počtu zastupitelstva ve volebním období 2018-2022 Staženo: 247x

Stanovení počtu členů okrskových volebních komise Staženo: 169x

Informace o počtu a sídle OVK Staženo: 149x

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Staženo: 222x

Oznámení o době a místě konání voleb Staženo: 232x

Volby prezidenta ČR 2018

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí Staženo: 240x

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Staženo: 256x

Stránka