Obsah

Volby do Evropského parlamentu 2019

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí Staženo: 20x

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Staženo: 20x

Žádost o vydání voličského průkazu Staženo: 19x

Plná moc k převzetí voličského průkazu Staženo: 13x

Informace pro voliče - voličské průkazy Staženo: 19x

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce po 14. dubnu 2019 Staženo: 11x

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Staženo: 20x

Oznámení starosty obce o době a místě konání VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Staženo: 12x

Informace pro cizince o možnosti volit do Evropského parlamentu Staženo: 9x

Informace pro členy OVK Staženo: 14x

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev obcí + příloha_doklady Staženo: 109x

Počty podpisů potřebných na peticích Staženo: 113x

Přebírání kandidátních listin Staženo: 126x

Oznámení o počtu zastupitelstva ve volebním období 2018-2022 Staženo: 186x

Stanovení počtu členů okrskových volebních komise Staženo: 99x

Informace o počtu a sídle OVK Staženo: 84x

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Staženo: 163x

Oznámení o době a místě konání voleb Staženo: 160x

Volby prezidenta ČR 2018

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí Staženo: 172x

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Staženo: 179x

Stránka