Obsah

Volby 2020

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ SE BUDOU KONAT VE DNECH 2. A 3. ŘÍJNA 2020

Volby 2020 - zastupitelstva krajů a Senát

Výsledky voleb - Český statistický úřad

 

Volby do zastupitelstev krajů 2020

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Staženo: 77x

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Staženo: 89x

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Staženo: 158x

Žádost o vydání voličského průkazu Staženo: 132x

Oznámení starosty obce o době a místě konání Voleb do zastupitelstev krajů Staženo: 51x

Odvolání zapisovatele okrskové volební komise Staženo: 35x

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Staženo: 33x

Volby do Evropského parlamentu 2019

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí Staženo: 153x

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Staženo: 137x

Žádost o vydání voličského průkazu Staženo: 150x

Plná moc k převzetí voličského průkazu Staženo: 131x

Informace pro voliče - voličské průkazy Staženo: 138x

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce po 14. dubnu 2019 Staženo: 129x

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Staženo: 151x

Oznámení starosty obce o době a místě konání VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Staženo: 139x

Informace pro cizince o možnosti volit do Evropského parlamentu Staženo: 122x

Informace pro členy OVK Staženo: 133x

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev obcí + příloha_doklady Staženo: 419x

Počty podpisů potřebných na peticích Staženo: 255x

Přebírání kandidátních listin Staženo: 277x

Stránka