Obsah

Volby do Evropského parlamentu 2019

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí Staženo: 112x

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Staženo: 106x

Žádost o vydání voličského průkazu Staženo: 116x

Plná moc k převzetí voličského průkazu Staženo: 98x

Informace pro voliče - voličské průkazy Staženo: 103x

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce po 14. dubnu 2019 Staženo: 96x

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Staženo: 108x

Oznámení starosty obce o době a místě konání VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Staženo: 104x

Informace pro cizince o možnosti volit do Evropského parlamentu Staženo: 90x

Informace pro členy OVK Staženo: 100x

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev obcí + příloha_doklady Staženo: 284x

Počty podpisů potřebných na peticích Staženo: 210x

Přebírání kandidátních listin Staženo: 234x

Oznámení o počtu zastupitelstva ve volebním období 2018-2022 Staženo: 271x

Stanovení počtu členů okrskových volebních komise Staženo: 199x

Informace o počtu a sídle OVK Staženo: 181x

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Staženo: 248x

Oznámení o době a místě konání voleb Staženo: 268x

Volby prezidenta ČR 2018

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí Staženo: 272x

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Staženo: 283x

Stránka