Obsah

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Staženo: 60x

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Staženo: 99x

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Staženo: 77x

Oznámení starosty obce o době a místě konání Voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Staženo: 94x

Žádost o vydání voličského průkazu Staženo: 68x

Volby do zastupitelstev krajů 2020

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Staženo: 137x

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Staženo: 150x

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Staženo: 213x

Žádost o vydání voličského průkazu Staženo: 210x

Oznámení starosty obce o době a místě konání Voleb do zastupitelstev krajů Staženo: 120x

Odvolání zapisovatele okrskové volební komise Staženo: 81x

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Staženo: 105x

Volby do Evropského parlamentu 2019

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí Staženo: 218x

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Staženo: 191x

Žádost o vydání voličského průkazu Staženo: 202x

Plná moc k převzetí voličského průkazu Staženo: 196x

Informace pro voliče - voličské průkazy Staženo: 203x

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce po 14. dubnu 2019 Staženo: 182x

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Staženo: 216x

Oznámení starosty obce o době a místě konání VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Staženo: 194x

Stránka