Obsah

Volby do Evropského parlamentu 2019

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí Staženo: 95x

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Staženo: 90x

Žádost o vydání voličského průkazu Staženo: 100x

Plná moc k převzetí voličského průkazu Staženo: 85x

Informace pro voliče - voličské průkazy Staženo: 89x

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce po 14. dubnu 2019 Staženo: 80x

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Staženo: 92x

Oznámení starosty obce o době a místě konání VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Staženo: 89x

Informace pro cizince o možnosti volit do Evropského parlamentu Staženo: 78x

Informace pro členy OVK Staženo: 88x

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev obcí + příloha_doklady Staženo: 265x

Počty podpisů potřebných na peticích Staženo: 195x

Přebírání kandidátních listin Staženo: 218x

Oznámení o počtu zastupitelstva ve volebním období 2018-2022 Staženo: 256x

Stanovení počtu členů okrskových volebních komise Staženo: 183x

Informace o počtu a sídle OVK Staženo: 163x

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Staženo: 235x

Oznámení o době a místě konání voleb Staženo: 249x

Volby prezidenta ČR 2018

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí Staženo: 255x

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Staženo: 270x

Stránka