Obsah

Volby 2020

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ SE BUDOU KONAT VE DNECH 2. A 3. ŘÍJNA 2020

Volby 2020 - zastupitelstva krajů a Senát

Výsledky voleb - Český statistický úřad

 

Volby do zastupitelstev krajů 2020

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Staženo: 68x

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Staženo: 76x

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Staženo: 148x

Žádost o vydání voličského průkazu Staženo: 123x

Oznámení starosty obce o době a místě konání Voleb do zastupitelstev krajů Staženo: 38x

Odvolání zapisovatele okrskové volební komise Staženo: 19x

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Staženo: 26x

Volby do Evropského parlamentu 2019

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí Staženo: 144x

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Staženo: 130x

Žádost o vydání voličského průkazu Staženo: 144x

Plná moc k převzetí voličského průkazu Staženo: 123x

Informace pro voliče - voličské průkazy Staženo: 132x

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce po 14. dubnu 2019 Staženo: 120x

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Staženo: 142x

Oznámení starosty obce o době a místě konání VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Staženo: 131x

Informace pro cizince o možnosti volit do Evropského parlamentu Staženo: 114x

Informace pro členy OVK Staženo: 126x

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev obcí + příloha_doklady Staženo: 389x

Počty podpisů potřebných na peticích Staženo: 237x

Přebírání kandidátních listin Staženo: 265x

Stránka