Obsah

Volby do Evropského parlamentu 2019

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí Staženo: 43x

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Staženo: 38x

Žádost o vydání voličského průkazu Staženo: 40x

Plná moc k převzetí voličského průkazu Staženo: 32x

Informace pro voliče - voličské průkazy Staženo: 39x

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce po 14. dubnu 2019 Staženo: 30x

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Staženo: 38x

Oznámení starosty obce o době a místě konání VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Staženo: 30x

Informace pro cizince o možnosti volit do Evropského parlamentu Staženo: 26x

Informace pro členy OVK Staženo: 37x

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev obcí + příloha_doklady Staženo: 133x

Počty podpisů potřebných na peticích Staženo: 134x

Přebírání kandidátních listin Staženo: 146x

Oznámení o počtu zastupitelstva ve volebním období 2018-2022 Staženo: 204x

Stanovení počtu členů okrskových volebních komise Staženo: 126x

Informace o počtu a sídle OVK Staženo: 105x

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Staženo: 181x

Oznámení o době a místě konání voleb Staženo: 187x

Volby prezidenta ČR 2018

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí Staženo: 194x

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Staženo: 199x

Stránka