Obsah

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Staženo: 27x

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Staženo: 61x

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Staženo: 40x

Oznámení starosty obce o době a místě konání Voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Staženo: 63x

Žádost o vydání voličského průkazu Staženo: 25x

Volby do zastupitelstev krajů 2020

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Staženo: 100x

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Staženo: 111x

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Staženo: 181x

Žádost o vydání voličského průkazu Staženo: 164x

Oznámení starosty obce o době a místě konání Voleb do zastupitelstev krajů Staženo: 81x

Odvolání zapisovatele okrskové volební komise Staženo: 51x

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Staženo: 52x

Volby do Evropského parlamentu 2019

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí Staženo: 176x

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Staženo: 155x

Žádost o vydání voličského průkazu Staženo: 172x

Plná moc k převzetí voličského průkazu Staženo: 153x

Informace pro voliče - voličské průkazy Staženo: 161x

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce po 14. dubnu 2019 Staženo: 147x

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Staženo: 171x

Oznámení starosty obce o době a místě konání VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Staženo: 160x

Stránka