Obsah

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Staženo: 37x

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Staženo: 71x

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Staženo: 47x

Oznámení starosty obce o době a místě konání Voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Staženo: 68x

Žádost o vydání voličského průkazu Staženo: 37x

Volby do zastupitelstev krajů 2020

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Staženo: 108x

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Staženo: 120x

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Staženo: 186x

Žádost o vydání voličského průkazu Staženo: 177x

Oznámení starosty obce o době a místě konání Voleb do zastupitelstev krajů Staženo: 87x

Odvolání zapisovatele okrskové volební komise Staženo: 56x

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Staženo: 63x

Volby do Evropského parlamentu 2019

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí Staženo: 187x

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Staženo: 164x

Žádost o vydání voličského průkazu Staženo: 180x

Plná moc k převzetí voličského průkazu Staženo: 164x

Informace pro voliče - voličské průkazy Staženo: 172x

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce po 14. dubnu 2019 Staženo: 156x

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Staženo: 179x

Oznámení starosty obce o době a místě konání VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Staženo: 168x

Stránka