Obsah

Volby do Evropského parlamentu 2019

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí Staženo: 75x

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Staženo: 69x

Žádost o vydání voličského průkazu Staženo: 72x

Plná moc k převzetí voličského průkazu Staženo: 58x

Informace pro voliče - voličské průkazy Staženo: 72x

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce po 14. dubnu 2019 Staženo: 60x

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Staženo: 68x

Oznámení starosty obce o době a místě konání VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Staženo: 68x

Informace pro cizince o možnosti volit do Evropského parlamentu Staženo: 60x

Informace pro členy OVK Staženo: 68x

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev obcí + příloha_doklady Staženo: 185x

Počty podpisů potřebných na peticích Staženo: 171x

Přebírání kandidátních listin Staženo: 192x

Oznámení o počtu zastupitelstva ve volebním období 2018-2022 Staženo: 235x

Stanovení počtu členů okrskových volebních komise Staženo: 158x

Informace o počtu a sídle OVK Staženo: 140x

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Staženo: 213x

Oznámení o době a místě konání voleb Staženo: 221x

Volby prezidenta ČR 2018

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí Staženo: 232x

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Staženo: 243x

Stránka