Obsah

Volby do Evropského parlamentu 2019

Informace pro cizince o možnosti volit do Evropského parlamentu Staženo: 138x

Informace pro členy OVK Staženo: 149x

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev obcí + příloha_doklady Staženo: 449x

Počty podpisů potřebných na peticích Staženo: 293x

Přebírání kandidátních listin Staženo: 293x

Oznámení o počtu zastupitelstva ve volebním období 2018-2022 Staženo: 310x

Stanovení počtu členů okrskových volebních komise Staženo: 233x

Informace o počtu a sídle OVK Staženo: 219x

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Staženo: 332x

Oznámení o době a místě konání voleb Staženo: 317x

Volby prezidenta ČR 2018

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí Staženo: 306x

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Staženo: 326x

Informace pro voliče - voličské průkazy Staženo: 267x

Žádost o vydání voličského průkazu Staženo: 297x

Plná moc k převzení voličského průkazu Staženo: 210x

Jmenování zapisovatele okrskové vlební komise Staženo: 220x

Oznámení starosty obce o době a místě konání volby prezidenta republiky Staženo: 269x

Oznámení starosty obce o době a místě konání volby prezidenta republiky - II.kolo Staženo: 210x

Volby do poslanecké sněmovny PČR 2017

Obecné informace k voličským průkazům Staženo: 211x

Žádost o vydání VP Staženo: 202x

Stránka